Vzduchotesniace Systémy

Kontrola vzduchotesnosti

Prievan má zákaz vstupu. Správne vyhotovený plášť budovy funguje podobne ako bunda s podšívkou: Skladá sa z vnútornej a vonkajšej vrstvy, medzi ktorými je izolácia.

 

Úspora energie a nákladov
Dokonca aj v dobre izolovaných domoch je až 60 % energetických strát spôsobených netesnosťami v plášti budovy. Cez tieto medzery a škáry preniká do vnútra studený vzduch. Tento studený vzduch sa musí opäť zohriať kúrením. Správne vyhotovená vzduchotesná vrstva šetrí energiu a tým náklady. Vzduchotesne vyhotovený plášť budovy okrem toho chráni nielen pred chladom, ale vďaka lepšej tepelnej izolácii aj pred vysokými teplotami v lete.

Prievan má zákaz vstupu
Takzvané „tornádo z elektrickej zásuvky“ výrazne narušuje komfort v miestnosti. Studený vzduch nasávaný cez netesné miesta sa pohybuje, keďže je najťažší, k najnižšiemu bodu v miestnosti, teda k podlahe. Následok: studené nohy! Dokonca ani dobrá izolačná hodnota pivnice nepomôže, ak cez škáry preniká dnu vonkajší vzduch. Aj izolačným materiálom škodí prievan! Štúdie preukázali, že následkom prúdenia vzduchu alebo vetra v rámci časti budovy môže dôjsť k úplnému výpadku izolačnej funkcie.

Ochrana pred vážnymi škodami následkom kondenzátu
Keď teplý vzduch narazí na studené plochy, vzniká kondenzát. Tento jav pozná každý, kto už z chladničky vybral fľašu piva. Kondenzovaná voda v konštrukcii má najskôr za následok pokles hodnoty U. Oveľa problematickejšie sú však vážne poškodenia budovy, ak vlhkosť nemôže dostatočne rýchlo vysychať. Odhadom dve tretiny všetkých škôd spôsobených vlhkosťou sú spôsobené nedostatočnou vzduchotesnosťou.

Výrazne lepšia kvalita vzduchu
Netesné miesta v plášti budovy zaťažujú klímu v miestnosti, pretože do vzduchu preniká prach a vlákna izolácie. Pri použití mechanických vetracích zariadení musí byť budova obzvlášť vzduchotesná. V opačnom prípade je obmedzená funkcia vetracích zariadení.

Hluk zostane vonku
Hluk preniká dovnútra aj cez najmenšie škáry. Dokonca aj pri dobrej izolácii miestnosti okolitými stavebnými prvkami môžu škáry spôsobiť výrazné zvýšenie hladiny hluku. Vďaka profesionálnemu vzduchotesnému systému zostanú rušivé zvuky vonku.