Celulózová izolácia

Požiarna ochrana

Celý rad testov zameraných na protipožiarnu ochranu preukázal pozitívne vlastnosti ISOCELL celulózy v prípade požiaru. 

 

Prirodzene vysoká ochrana proti požiaru

Celý rad testov zameraných na protipožiarnu ochranu preukázal pozitívne vlastnosti ISOCELL celulózy v prípade požiaru. Z porovnávacích testovaní vyplynulo: „Nehorľavý“ neznamená v skutočnosti „lepší v prípade požiaru“!Posudzované konštrukcie REI 30 až REI 90 vnášajú istotu do projektovania.
S hodnotami B-s2,d0 podľa EN klasifikácie dosahuje ISOCELL celulóza najlepšie hodnotenie z hľadiska horľavosti stavebných materiálov. Na základe výskumu realizovaného na IBS Linz* bolo dokázané, že pri 30 cm hrubej vrstve celulózy ostáva konštrukčný diel, ktorý sa nachádza pod touto celulózovou vrstvou, chránený pred horúčavou po dobu 90 minút.

*  Zdroj: IBS Spisová značka 11092607a  2012