Celulóza

Požární ochrana

Celá řada zkoušek po-žární odolnosti jen po-tvrzuje pozitivní vlast-nosti, které celulóza ISOCELL v případě požá-ru vykazuje

 

Od přírody k vysoké protipožární ochraně

Celá řada zkoušek po-žární odolnosti jen po-tvrzuje pozitivní vlast-nosti, které celulóza ISOCELL v případě požá-ru vykazuje. Ze srovnávacích testů vyplývá: „Nehořlavý“ ve skutečnosti nezname-ná „lepší v případě po-žáru“! Konstrukce klasifikova-né od REI30 až REI 90 jsou zárukou při pláno-vání.
Díky EN klasifikaci B-s2,d0 dosahuje celulóza ISOCELL nejlepšího možného hodnocení vydávaného pro hořlavé stavební materiály. V průzkumu Institutu protipožární techniky a výzkumu bezpečnosti IBS v Linci* se prokázalo, že u vrstvy celulózy o tloušťce 30 cm je stavební díl, který se pod ní nachází, chráněn před teplem po dobu 90 minut. 

*Zdroj: IBS spisová značka 11092607a  2012