Systémy vzduchotěsnosti

Kontrola vzduchotěsnosti

Měření Blower-Door

 

Měření Blower-Door by mělo být prováděno u všech budov, protože podává důležité poznatky o kvalitě stavby. U dobře izolovaných domů je až 60 % energie ztraceno díky spárám a štěrbinám v obálce budovy. Vedle chladu a horka těmito tzv. úniky proniká i hluk. Navíc je pociťován velmi nepříjemný průvan. Tyto nežádoucí otvory ve vnějším plášti vedou také ke tvorbě plísní a poškození stavby. Některé úřady dotující obytné stavby toto měření dokonce předepisují.

Existují dva body měření:

  • Konečné měření (stav užívání)
  • Měření při fázích stavby

Prověření těsnosti budov je prováděno tzv. „postupem měření Blower-Door“. Pokud se toto měření provede v průběhu stavby včas, mohou být tímto zjištěny eventuální netěsnosti a mohou být bez velkých nákladů odstraněny. Po odstranění všech nedostatků a finalizaci stavby nastává konečné měření ve stavu užívání. Pro předložení u dotačních úřadů nebo úřadů je většinou vyžadováno konečné měření.

To probíhá takto:

  • Při měření Blower-Door je zjišťováno, jak často se objem vzduchu budovy vyměňuje při určitém rozdílu tlaku s ohledem na vnější vzduch za hodinu.
  • Pro vyvinutí tohoto rozdílového tlaku je do otevřeného okna nebo vnějších dveří umístěn teleskopický rám, který je potažen fólií.

V otvoru fólie se nachází ventilátor. Počet otáček ventilátoru je upraven tak, aby se nastavil definovaný tlak mezi vnějším a vnitřním prostorem. Aby se tento tlak udržel, musí ventilátor dopravovat tak vysoký objemový proud vzduchu, jaký odchází úniky budovy.

Zatímco je vyvíjen tento rozdílový tlak (podtlak v budově), mohou být lehce nalezena místa úniků v obálce budovy. Netěsnosti lze rozpoznat i pouhou rukou. Táhne takříkajíc ze všech štěrbin. Další pomocné prostředky pro určení míst úniků jsou vyvíječ kouře (v přetlaku), měřič rychlosti vzduchu a termografie.

Pro stupeň vzduchotěsnosti, hodnotu n50, platí předepsané závazné mezní hodnoty, které musí být dodržovány. Jako naměřená hodnota je v protokolu zapsána středová hodnota.