Celulóza

Tepelná izolace

Celulóza firmy ISOCELL se vyznačuje velmi nízkým součinitelem tepelné vodivosti z

 

Od přírody k nejvyšším hodnotám

Celulóza firmy ISOCELL se vyznačuje velmi nízkým součinitelem tepelné vodivosti z

  • AT/EU: 0,038 W/mK
  • DE: 0,039 W/mK
  • CH: 0,038 W/mK

Každá izolace je jen tak dobrá jako její nejslabší místo. Celulóza Isocell dokáže vyplnit i nejužší štěrbiny a skuliny. Celá plocha je tak vyplněna izolační rohoží beze spár a tepelných mostů.
Kompaktní hmota s vysokou hustotou a beze spár znamená, že izolační hmotou neproudí žádný vzduch. To vede k tomu, že při srovnávacích měřeních v reálných podmínkách má celulózová izolace často o moc lepší výsledky. Vysokou kvalitu zpracování zajišťují provozy firmy Isocell na nejvyšší kvalifikované úrovni.

OD PŘÍRODY K ZAMĚŘENÍ NA ŘEŠENÍ

Izolace stěny
Již odedávna se celulózová izolace používá u dřevěných staveb k izolaci dřevěných hrázděných stěn. Kromě hospodárnosti a vynikajících zvukově izolačních hodnot se celulóza Isocell vyznačuje i přizpůsobivostí nepravidelným povrchům. U vnitřních izolací je naopak jedinečná její vysoká kapilární vodivost, ať už při nástřiku v podobě nanášeného vnitřního izolačního systému Renocell nebo u vodorovných konstrukcích, které se oplášťují deskovými materiály.

Izolace šikmé střechy
Půdní vestavby se izolují zpravidla zevnitř. Při rekonstrukcích zabydlených půdních prostor lze izolační hmotu aplikovat zvenku přes obložení střechy.

Izolace pro strop posledního podlaží 
U nevyužitých půdních prostor se doporučuje jednoduché řešení prostřednictvím otevřeného foukání Isocell. Avšak také systém konstrukčních modulů Woodyfix nabízí pochozí řešení bez tepelných mostů. Kleštinové stropy a podlahy se izolují jak pomocí foukání do dutin, tak i prostřednictvím otevřeného foukání.