Systémy vzduchotěsnosti

Systémy vzduchotěsnosti

Průvan má zákaz vstupu

 

Kromě izolace z celulózy se ISOCELL etabloval mezi obchodníky a zpracovateli jako kompetentní a inovativní řešení problémů, pokud jde o vzduchotěsnost. Střešní fólie, větruvzdorné těsnění, parozábrany a lepicí systémy jsou od roku 1995 vyvíjeny a prodávány pod značkami AIRSTOP a OMEGA. Více než 600 měření vzduchotěsnosti na stavbách v Německu i v zahraničí nám poskytuje každoročně rozsáhlá data a nové poznatky.

Vzduchotěsnost a větruvzdornost jsou rozhodujícími faktory pro fungující tepelnou izolaci. V důsledku netěsností – takzvaných úniků – v obálce budovy teplý vzduch z místnosti nekontrolovaně proudí do venkovního prostoru a je nahrazen studeným venkovním vzduchem. Tento studený vzduch musí být opět zahříván topením. Z jedné studie vyplynulo, že i u dobře izolovaných domů může podíl tepelných ztrát vlivem vzduchových netěsností a tepelných mostů tvořit až 60 procent. Poškození konstrukce způsobené kondenzací, snížená zvuková izolace, suchý vzduch v místnosti a dokonce i studené podlahy v přízemí jsou přímými důsledky netěsností v obálce budovy.

Míra, do jaké se izolační účinek konstrukčního dílce zhoršuje v případě netěsností, byla měřena v Ústavu stavební fyziky ve Stuttgartu: Konstrukční dílec (typický pro sektor montovaných domů) o rozměrech 1 m x 1 m a tloušťce 14 cm má při utěsnění hodnotu U 0,3 W / m² K. Pokud se objeví skulina o tloušťce pouhého 1 mm, hodnota U se sníží na 1,44 W/m²K.

Lepicí pásky a těsnicí hmoty – energetické ztráty spočívají v detailech
Rostoucí požadavky na stále utěsněnější obálky budov v sektoru nízkoenergetických a pasivních domů vyžadují komplexní řešení. Díky intenzivní spolupráci s výrobním průmyslem se pozornost soustředí nejen na nejvyšší standardy kvality, ale také na racionální a snadnou zpracovatelnost produktů. Před uvedením na trh jsou nové výrobky testovány a hodnoceny z hlediska vhodnosti v laboratorních testech a partnerskými společnostmi v praxi i v terénních zkouškách. Speciální výrobky, jako jsou těsnicí pásky pro těsnění v oblasti prahů nebo manžety pro prostupy potrubí a kabelů, jsou velmi oblíbené u projektantů i zpracovatelů. Při výrobě lepicích pásek se používají čistá akrylátová lepidla bez přídavku pryskyřic, která mají zaručenou odolnost proti stárnutí po dobu 30 let (certifikát Univerzity v Kasselu).

Větruvzdorná úroveň (= vnější vrstva)
Má konstrukční dílec chránit před srážkami a větrem. Vítr vystavuje budovu neustálému zatížení podtlakem. Bez větruvzdorné vrstvy, která je efektivně vytvořena pomocí vzduchotěsného systému ISOCELL, je dílec profukován venkovním vzduchem a snižuje tepelně izolační vlastnosti konstrukce. Navíc může dojít kvůli průniku vlhkosti do konstrukce k poškození stavby a snížení protihlukové ochrany.

Vzduchotěsná úroveň (= vnitřní vrstva)
Na vnější straně je důležité chránit konstrukci před povětrnostními vlivy. V interiéru jde o to, aby vlhkost z místností nemohla pronikat do konstrukce a izolace. Vzduchotěsná vrstva je vždy na tzv. teplé straně vnějších stavebních dílců.

Šetří čas a náklady
Dokonce i u dobře izolovaných domů je až 60 % energetických ztrát způsobeno úniky v obálce budovy. Těmito spárami a štěrbinami proniká studený vzduch, který se musí opětovně ohřívat topením. Chlad zůstává venku díky dobře provedené vzduchotěsné vrstvě.

Lepší tepelná izolace
Vzduchotěsně provedená obálka budovy chrání nejen před chladem v zimě, ale i před horkem v létě. Štěrbiny ve vnějších konstrukčních dílcích výrazně narušují izolační efekt. Uvedeme jeden příklad: V případě dílce o rozměrech 1 x 1 metr a tloušťce 14 cm, který má průběžnou mezeru jen jeden milimetr, se hodnota U zhorší z 0,3 na 1,44 W/m²K.

Ochrana před kondenzací
Kondenzace v konstrukci zjevně vede ke zhoršení hodnoty U. Mnohem problematičtější se v důsledku jeví těžká stavební poškození v případě, že vlhkost nemůže dostatečně rychle vysychat. Odhadem až dvě třetiny všech poškození vlhkem jdou na účet nedostatečné vzduchotěsnosti.

Průvanu vstup zakázán
Příslovečný průvan výrazně ovlivňuje pohodlí obytného prostoru. Každý zná studené nohy – příčinou je vzduch proudící dovnitř netěsnostmi v obálce budovy. Ten pak klesá, protože je těžší, k nejnižšímu bodu v místnosti, tedy k podlaze. Pokud tedy venkovní vzduch vstupuje skrz praskliny, nepomůže ani dobrá izolační hodnota.

Lepší kvalita vzduchu
Netěsná místa obálky budovy zhoršují klima uvnitř, protože do vzduchu proniká prach a vlákna izolace. Stěny utěsněné výrobky ISOCELL zajišťují dobrou kvalitu vnitřního vzduchu. (Žádoucí je funkční ventilační systém nebo správné větrání)

Nejlepší funkčnost pro ventilační systémy
Při použití mechanických ventilačních systémů musí být budova obzvláště vzduchotěsná. Jinak to negativně ovlivní funkčnost klimatizačních zařízení. Maximální přípustná hodnota rychlosti výměny vzduchu (hodnota n50) obálky budovy je podle DIN 4108-7 ≤ 1,5. Budovy BEZ mechanického větracího zařízení (řízené větrání bytových prostor/komfortní větrání) smějí vykazovat vyšší rychlost výměny vzduchu: hodnota n50 ≤ 3,0.

Hluk zůstává venku
Dokonce i při dobré protihlukové izolaci stavebních dílců obklopujících místnost mohou spáry v obálce znatelně zvýšit hladinu hluku. Hluk proniká i nejmenšími štěrbinami. Se vzduchotěsnými systémy ISOCELL otravné zvuky jednoduše zůstanou tam, kde mají: Venku.