Vzduchotesniace Systémy

Vzduchotesniace Systémy

Prievan má zákaz vstupu.

 

Spoločnosť ISOCELL sa okrem celulózovej izolácie medzi remeselníkmi a spracovateľmi etablovala ako kompetentný a inovatívny riešiteľ problémov, pokiaľ ide o vzduchotesnosť. Pod značkami AIRSTOP a OMEGA sa od roku 1995 vyvíjajú a predávajú strešné pásy, tesnenia proti vetru, parozábrany a lepiace systémy. Viac ako 600 meraní vzduchotesnosti na stavbách doma i v zahraničí poskytuje každoročne rozsiahly materiál údajov a nových zistení.

Rozhodujúcim faktorom funkčnej tepelnej izolácie je vzduchotesnosť a vetrotesnosť. Netesnosťami v plášti budovy prúdi teplý vnútorný vzduch nekontrolovane von a je nahradený studeným vonkajším vzduchom. Tento studený vzduch sa musí opäť zohriať vykurovacím zariadením. Štúdia ukázala, že aj v dobre izolovaných domoch môžu tepelné straty spôsobené vzduchovými netesnosťami a tepelnými mostmi predstavovať až 60 % celkových strát. Poškodenia stavby v dôsledku kondenzovanej vody, znížená zvuková izolácia, suchý vzduch v miestnosti a dokonca studené podlahy na prízemí sú priamymi dôsledkami netesností v plášti budovy.

Inštitút stavebnej fyziky v Stuttgarte zmeral, ako veľmi sa zhorší izolačný účinok stavebného prvku pri netesnostiach: Stavebný prvok (typický pre montované domy) s rozmermi 1 m x 1 m a hrúbkou 14 cm má v izolujúcom stave hodnotu U 0,3 W/m²K. Ak je súvislá škára hrubá len 1 mm, hodnota U sa zníži na 1,44 W/m²K.

Lepiace pásky a tesniace hmoty – energetické straty sú v detailoch
Zvyšujúce sa požiadavky na stále tesnejšie plášte budov v oblasti nízkoenergetických a pasívnych domov si vyžadujú komplexné riešenia. Vďaka intenzívnej spolupráci so spracovateľským priemyslom sa kladie dôraz nielen na najvyššie nároky na kvalitu, ale predovšetkým na racionálnu a jednoduchú spracovateľnosť produktov. Nové výrobky sa pred uvedením na trh testujú a hodnotia z hľadiska ich vhodnosti v laboratórnych testoch a partnerskými spoločnosťami v praxi, ako aj pri skúškach v teréne. Špeciálne produkty, ako sú tesniace pásky na utesnenie v oblasti prahov alebo manžety pre prieniky rúr a káblov, sú medzi projektantmi a spracovateľmi veľmi obľúbené. Na výrobu lepiacich pások sa používajú čisté akrylátové lepidlá bez prídavku živíc, ktoré majú zaručenú odolnosť voči starnutiu po dobu 30 rokov (certifikát univerzity v Kasseli).

Vetrotesná vrstva (= vonkajšia vrstva)
Stavebný prvok má chrániť proti zrážkam a vetru. Vietor budovu neustále vystavuje zaťaženiu tlakom a ťahom. Bez vetrotesnej vrstvy, ktorú účinne vytvára vzduchotesný systém ISOCELL, je stavebný prvok obtekaný vonkajším vzduchom a znižuje tepelnoizolačné vlastnosti konštrukcie. Následkom prenikania vlhkosti môže dôjsť k poškodeniam stavby a taktiež k poklesu zvukovej izolácie.

Vzduchotesná vrstva (= vnútorná vrstva)
Z vonkajšej strany sa musí konštrukcia chrániť pred poveternostnými vplyvmi. Vo vnútri je cieľom nedovoliť vlhkosti z miestnosti prenikať do stavby a izolácie. Vzduchotesná vrstva sa vždy nachádza na takzvanej teplej strane vonkajších konštrukčných dielov.

Šetrí energiu a náklady
Dokonca aj v dobre izolovaných domoch spôsobujú netesnosti v plášti budovy až 60 % energetických strát. Cez tieto medzery a škáry preniká do vnútra studený vzduch, ktorý sa musí opäť zohriať kúrením. Dobre vyhotovená vzduchotesná vrstva udržiava chlad vonku.

Lepšia tepelná izolácia
Vzduchotesne vyhotovený plášť budovy chráni nielen pred chladom v zime, ale aj pred vysokými teplotami v lete. Škáry vo vonkajších stavebných prvkoch výrazne zhoršujú izolačný účinok. Uvádzame príklad: V prípade stavebného prvku s rozmermi 1 x 1 meter a hrúbkou 14 cm, ktorý má súvislú škáru len jeden milimeter, sa hodnota U zhorší z 0,3 na 1,44 W/m²K.

Chráni proti kondenzovanej vode
Kondenzovaná voda v konštrukcii očividne vedie k zhoršeniu hodnoty U. Oveľa problematickejšie sú však vážne následné poškodenia budovy, ak vlhkosť nemôže dostatočne rýchlo vysychať. Podľa odhadu dve tretiny všetkých škôd spôsobených v stavebnej oblasti vlhkosťou súvisia s nedostatočnou vzduchotesnosťou.

Zákaz vstupu prievanu do domu
Takzvané „tornádo z elektrickej zásuvky“ výrazne narušuje komfort v miestnosti. Každý pozná studené nohy – tieto pochádzajú zo vzduchu nasávaného netesnými miestami v plášti budovy. Vzduch sa pohybuje, keďže je ťažší, k najnižšiemu bodu v miestnosti, teda k podlahe. Ak sa teda vonkajší vzduch dostáva dovnútra trhlinami, nepomôže ani dobrá izolačná hodnota.

Lepšia kvalita vzduchu
Netesné miesta vo vnútorných stenách zaťažujú klímu v miestnosti, pretože do vzduchu preniká prach a vlákna izolácie. Steny utesnené produktmi ISOCELL zabezpečujú dobrú kvalitu vzduchu v miestnosti. (Za predpokladu funkčných vetracích zariadení alebo správneho vetrania)

Najlepšia funkcia pre vetracie zariadenia
Pri použití mechanických vetracích zariadení musí byť budova obzvlášť vzduchotesná. V opačnom prípade je obmedzená funkcia klimatizačných zariadení. Maximálna prípustná hodnota miery výmeny vzduchu (hodnota n50) plášťa budovy je podľa normy DIN 4108-7 ≤ 1,5.
Budovy BEZ mechanického vetracieho zariadenia (kontrolované vetranie obytných priestorov/komfortné vetranie) môžu mať vyššiu mieru výmeny vzduchu: hodnota n50 ≤ 3,0.

Hluk zostane vonku
Dokonca aj pri dobrej izolácii okolitých stavebných prvkov obklopujúcich miestnosť môžu škáry v plášti spôsobiť výrazné zvýšenie hladiny hluku. Hluk preniká dovnútra aj cez najmenšie škáry. So systémami vzduchotesnosti ISOCELL zostanú rušivé zvuky jednoducho tam, kam patria: vonku.