Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Na ochrane Vašich osobných údajov nám mimoriadne záleží. Preto Vaše osobné údaje spracúvame na základe zákonných ustanovení (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, zákon o telekomunikáciách z roku 2003). V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov Vás informujeme o najdôležitejších aspektoch spracúvania údajov v rámci našej webovej lokality a nášho bulletinu.

Kontaktujte nás
Ak nás kontaktujete prostredníctvom formulára (len ak je formulár u nás online) na webovej lokalite alebo e-mailom, tak údaje, ktoré uvediete sa u nás uložia za účelom spracovania dopytu a pre prípad následných otázok. Bez Vášho súhlasu tieto údaje nepostúpime ďalej.

Súbory cookie
Naša webová lokalita používa tzv. súbory cookie. Ide pritom o malé textové súbory, ktoré sa uložia na Vaše koncové zariadenie pomocou prehliadača. Nespôsobujú žiadne škody. Súbory cookie používame na vytvorenie optimálnej ponuky pre používateľa. Niektoré súbory cookie zostanú uložené na koncovom zariadení dovtedy, kým ich nevymažete. Pri ďalšej návšteve nám umožňujú opäť rozpoznať Váš prehliadač. Ak si to neprajete, tak svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby Vás informoval o umiestnení súborov cookie a povolili ste to len v jednotlivom prípade. Pri deaktivácii súborov cookie môže byť obmedzená funkčnosť našej webovej lokality.

Google Analytics
Na našej webovej lokalite používame Google Analytics, webovú analytickú službu spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, ďalej len „Google“. Google Analytics používa tzv. súbory „cookie“, čiže textové súbory, ktoré sa ukladajú na Váš počítač a tým umožňujú analýzu používania webovej lokality. Informácie vytvorené týmito súbormi cookie, napríklad čas, miesto a frekvencia Vašej návštevy webovej lokality vrátane Vašej adresy IP, sa prenášajú do spoločnosti Google v USA a tam sa uchovávajú.

Na našej webovej lokalite používame Google Analytics s príponou "_ga" + "_gid". Spoločnosť Google v tomto prípade skráti a tým anonymizuje Vašu adresu IP už v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Spoločnosť Google tieto informácie použije na to, aby vyhodnotila Vaše využívanie našej webovej lokality, vypracovala pre nás správy o aktivitách na webovej lokalite a poskytovala ďalšie služby spojené s využívaním webovej lokality a internetu. Spoločnosť Google tieto informácie eventuálne postúpi aj tretím stranám, pokiaľ je to predpísané zákonom alebo tretie osoby spracúvajú tieto údaje z poverenia spoločnosti Google.

Ako uvádza spoločnosť Google, Vaše údaje v žiadnom prípade nespojí s inými svojimi údajmi. Inštalácii súborov cookie môžete zabrániť príslušným nastavením Vášho prehliadača. Upozorňujeme však na to, že v tomto prípade eventuálne nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie našej webovej lokality.

Pre najbežnejšie prehliadače spoločnosť Google okrem toho ponúka doplnok na deaktiváciu, ktorý Vám poskytuje väčšiu kontrolu nad tým, ktoré údaje bude spoločnosť Google zaznamenávať na Vami vyvolanej webovej lokalite. Doplnok oznámi skriptu JavaScript (ga.js) služby Google Analytics, že do Google Analytics sa nemajú odoslať žiadne informácie o návšteve webovej lokality. Doplnok na deaktiváciu pre prehliadače od služby Google Analytics však nezabráni tomu, aby sa informácie odoslali nám alebo iným eventuálne použitým webovým analytickým službám. Ďalšie informácie o inštalácii doplnku prehliadača získate cez nasledujúce prepojenie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

Zabrániť tomu môžete nastavením Vášho prehliadača tak, aby neukladal súbory cookie.

hCaptcha
V našom kontaktnom formulári používame službu hCaptcha od spoločnosti Intuition Machines, Inc, so sídlom v americkom štáte Delaware („IMI“). Služba hCaptcha sa používa na kontrolu, či údaje zadané do kontaktného formulára zadal človek alebo bot. Na tento účel hCaptcha analyzuje vaše správanie na webovej stránke alebo to robí na základe rôznych charakteristík. Táto analýza sa spustí automaticky, keď sa dostanete do časti webovej lokality alebo aplikácie s aktivovanou funkciou hCaptcha. Na účely analýzy hCaptcha vyhodnocuje rôzne informácie (napr. IP adresu, dĺžku zotrvania návštevníka vo webovej lokalite alebo v aplikácii alebo pohyby myši používateľa). Údaje zozbierané počas analýzy sa postúpia systému IMI. Analýza hCaptcha v „neviditeľnom režime“ môže prebiehať úplne na pozadí. Návštevníci webových lokalít alebo aplikácií nie sú informovaní o tom, že sa takáto analýza vykonáva, pokiaľ sa používateľovi nezobrazí výzva. Spracovanie údajov sa uskutočňuje základe čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR: Prevádzkovateľ webovej lokality alebo mobilnej aplikácie má oprávnený záujem chrániť svoju webovú lokalitu pred zneužívaním automatizovaným prehľadávaním a spamom. IMI ako „spracovateľ údajov“ koná v mene svojich zákazníkov, ako je definované v GDPR, a ako „poskytovateľ služieb“ v zmysle kalifornského zákona o ochrane súkromia spotrebiteľov (CCPA). Viac informácií o hCaptcha a zásadách ochrany osobných údajov a podmienkach používania IMI nájdete na týchto odkazoch: https://hcaptcha.com/

Adresy IP
'Vaša adresa IP sa zaznamenáva na približnú lokalizáciu. Spracúvanie údajov sa vykonáva na základe zákonných ustanovení § 96 ods. 3 zákona o telekomunikáciách, ako aj čl. 6 ods. 1 písm. a (súhlas) a/alebo f (oprávnený záujem) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov (oprávnený záujem) nám záleží na zlepšovaní našej ponuky a webovej lokality. Keďže je súkromie našich používateľov pre nás dôležité, údaje o používateľoch sa pseudonymizujú [Pseudonymizácia sa odporúča pri právnom dôvode „oprávnený záujem“; musí sa to vyjasniť s webovou analytickou službou].
Údaje o používateľovi sa uchovávajú po dobu 14 mesiacov.

Bulletin
Máte možnosť sa prihlásiť na odber nášho nového bulletinu. Potrebujeme na to Vašu e-mailovú adresu a Vaše vyhlásenie, že súhlasíte s odberom bulletinu. Odber bulletinu môžete kedykoľvek zrušiť. Vaše stornovanie odberu pošlite, prosím, na nasledujúcu adresu: marketing@isocell.atVaše údaje súvisiace so zasielaním bulletinu následne okamžite vymažeme.

Vaše práva
V zásade Vám prináležia práva na informácie, opravu, vymazanie, obmedzenie, prenosnosť údajov, odvolanie a námietku. Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich údajov porušuje právo na ochranu údajov alebo inak poškodzuje Vaše nároky podľa právnych predpisov o ochrane údajov, môžete sa sťažovať orgánu pre ochranu osobných údajov. V Rakúsku je to Úrad pre ochranu osobných údajov.

Naše kontaktné údaje:

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 Neumarkt am Wallersee
T: +43/6216/4108-0
E-Mail: office@isocell.at