Prohlášení o ochraně údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Proto zpracováváme vaše data výhradně na základě právních předpisů (GDPR, zákon o telekomunikacích 2003). V těchto zásadách ochrany osobních údajů vás budeme informovat o nejdůležitějších aspektech zpracování údajů v rámci našich internetových stránek a našeho bulletinu.

Kontakt s námi
Pokud pro kontakt s námi použijete formulář (k dispozici, pouze pokud je formulář online) na internetových stránkách nebo e-mail, vaše uvedené údaje uloženy z důvodu zpracování žádosti a pro případ následných dotazů. Tyto informace nebudeme sdílet bez vašeho souhlasu. 

Cookies
Naše internetové stránky používají tzv. Cookies. Jsou to malé textové soubory, které se ukládají ve vašem koncovém zařízení pomocí prohlížeče. Nezpůsobují žádné škody. Cookies používáme k tomu, abychom naši nabídku uspořádali optimálně pro uživatele. Některé Cookies zůstávají na vašem koncovém zařízení uložené, dokud je neodstraníte. Umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě. Pokud to nechcete, můžete prohlížeč nastavit tak, aby vás o výskytu Cookies informoval a vy je povolíte pouze v jednotlivých případech. Vypnutí Cookies může omezit funkčnost našich webových stránek.

Google Analytics
Na našich stránkách používáme Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dále jen "Google". Služba Google Analytics používá tzv. "Cookies", textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a tím umožňují analýzu používání webových stránek. Informace vytvořené těmito Cookies, například čas, místo a četnost vašich návštěv webové stránky, včetně vaší IP adresy, jsou přenášeny do Google v USA a tam se ukládají.

Na našich webových stránkách používáme Google Analytics s přídavkem "_ga" + "_gid". V takovém případě bude vaše IP adresa již v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrácena společností Google a tím anonymizována.

Společnost Google používá tyto informace k vyhodnocení používání naších stránek, k sestavení zpráv o činnostech na internetových stránkách pro nás a k poskytování dalších služeb spojených s používáním internetových stránek a internetu. Společnost Google předává tyto informace případně také třetím stranám, pokud je to zákonem předepsáno nebo pokud třetí strany tato údaje zpracovávají z pověření společnosti Google.

Společnost Google tvrdí, že nebude v žádném případě spojovat vaši IP adresu s jinými údaji společnosti Google. Instalaci souborů Cookies můžete zabránit příslušným nastavením svého prohlížeče; upozorňujeme vás však na to, že v takovém případě podle okolností nebudete moci v celém rozsahu používat všechny funkce našich internetových stránek.

Společnost Google navíc nabízí pro nejpopulárnější prohlížeče doplněk pro deaktivaci, který vám poskytne větší kontrolu nad tím, jaké údaje společnost Google shromažďuje k vámi navštíveným internetovým stránkám. Tento doplněk informuje JavaScript (ga.js) služby Google Analytics, že o návštěvě webových stránek se do Google Analytics nemají přenášet žádné informace. Doplněk pro deaktivaci pro prohlížeč Google Analytics však nebrání tomu, aby informace byly předávány nám nebo jiné námi případně používané webové analytické službě. Další informace o instalaci doplňku prohlížeče naleznete na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

Tomu můžete zabránit nastavením prohlížeče tak, aby se neukládaly žádné Cookies.

hCaptcha
V našem kontaktním formuláři používáme službu hCaptcha firmy Intuition Machines, Inc., americké společnosti se sídlem v Delaware („IMI“). hCaptcha se používá ke kontrole, zda údaje zadané do kontaktního formuláře zadal člověk nebo robot. hCaptcha za tímto účelem analyzuje vaše chování na webu nebo se rozhoduje na základě různých charakteristik. Uvedená analýza se spustí automaticky, jakmile se dostanete do jakékoli části webu nebo aplikace s povoleným hCaptcha. Za účelem analýzy vyhodnocuje hCaptcha různé informace (např. IP adresu, délku pobytu návštěvníka na webu či v aplikaci nebo pohyby myši uživatele). Údaje shromážděné během analýzy jsou předány do IMI. Analýza hCaptcha v „neviditelném režimu“ může probíhat zcela na pozadí. Návštěvníci webu nebo aplikace nejsou informováni, že taková analýza probíhá, pokud uživateli není předložena výzva. Zpracování osobních údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR: Provozovatel webových stránek nebo mobilní aplikace má oprávněný zájem na ochraně svých webových stránek před zneužitím automatizovaným procházením a spamem. IMI vystupuje jako „zpracovatel údajů“ jednající jménem svých zákazníků, jak je definováno v nařízení GDPR, a jako „poskytovatel služeb“ ve smyslu kalifornského zákona o ochraně soukromí spotřebitelů (CCPA). Další informace o hCaptcha a zásadách ochrany osobních údajů a dále o podmínkách použití IMI jsou uvedeny na následujících odkazech: https://hcaptcha.com/

IP adresy
Vaše IP adresa se eviduje pro hrubou lokalizaci. Zpracování údajů probíhá na základě právních předpisů § 96 odst. 3 zákona o telekomunikacích, i čl. 6 odst. 1 písm. a (souhlas) a/nebo f (oprávněný zájem) směrnice GDPR. Naším zájmem ve smyslu GDPR (oprávněný zájem) je zlepšení naší nabídky a našich webových stránek. Protože že ochrana soukromí našich uživatelů je pro nás důležitá, jsou uživatelské údaje pseudonymizovány [pseudonymizace se v právním důvodu "oprávněný zájem" doporučuje; toto musí být vyjasněno analytickou webovou službou]. Uživatelské údaje jsou uchovávány po dobu 14 měsíců.

Newsletter
Máte možnost se přihlásit k odběru našeho informačního zpravodaje. K tomu potřebujeme vaši e-mailovou adresu a vaše prohlášení, že souhlasíte se zasíláním zpravodaje. Odběr zpravodaje můžete kdykoli zrušit. Zrušení zašlete prosím na následující e-mailovou adresu: marketing@isocell.at Vaše údaje v souvislosti se zasláním zpravodaje pak okamžitě odstraníme. 

Vaše práva
V zásadě máte právo na informace, opravu, odstranění, omezení, přenositelnost dat, odvolání a protest. Pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů je v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů nebo že byly vaše nároky na ochranu údajů jiným způsobem porušeny, můžete si stěžovat u dohlížecího orgánu. V Rakousku je to Úřad pro ochranu dat.

Najdete nás pod těmito kontaktními údaji:

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 Neumarkt am Wallersee
T: +43/6216/4108-0
E-Mail: office@isocell.at