Celulóza

Odpor proudění

Zlepšení vzduchotěsnosti díky použití celulózové izolace ISOCELL.

 

Zlepšení vzduchotěsnosti

Vzduchotěsnost budov se definuje pomocí rychlosti výměny vzduchu (hodnota n50). Skládá se z prodyšnosti použitého 
materiálu (materiál n50) a netěsnosti (neznámá netěsnost n50). 

  • n50 = materiál n50 + neznámá netěsnost n50 < 0,6 ACH
  • (u pasivních domů <0,6 výměna vzduchu za hodinu ACH při 50 Pa)

V roce 2011 byla v belgické studii zkoumána prodyšnost různých značek OSB. Studie prokázala, že u většiny testovaných značek OSB vzduchová netěsnost činí už významný podíl prodyšnosti povolené u standardu pasivního domu. Podle studie by se při používání desek OSB jako vzduchotěsné úrovně v pasivních domech nemělo zapomínat na dodatečná opatření, která maximálně sníží hodnotu vzduchové netěsnosti materiálu (materiál n50) a zajistí tak adekvátní vzduchotěsnost.

Nezávisle na belgické studii prováděla společnost ISOCELL paralelně s institutem FIW-München výzkum vzduchotěsnosti desek OSB3 a zdokonalila spojení s celulózovou izolací. Výsledky výzkumu ISOCELL potvrzují i poznatky belgické studie.
Měření příhrady opatřené po obou stranách  18 mm OSB3, která provedl institut FIW München, prokazovala při tlakovém rozdílu 50 Pa tento objemový proud: 

  • 160 mm vzdušného prostoru bez izolace => 0,275 m³/(h.m²) 
  • 160 mm skelná vata 17 kg/m³ => 0,273 m³/(h.m²) 
  • 160 mm celulóza ISOCELL 58 kg/m³ => 0,141 m³/(h.m²)

Celulózová izolace ISOCELL dosahuje při zkoumané struktuře téměř 50% snížení měřeného objemového proudu.
Toto procentuální zlepšení se dá rozpočítat na hodnotu materiálu n50. Podle výše uvedeného vzorce se může při nižší hodnotě materiálu n50 snáze dosáhnout požadovaných < 0,6 ACH.