Cellulose-isolatie

Stromingsweerstand

Verbetering van de luchtdichtheid bij het gebruik van ISOCELL cellulose isolatie.

 

Verbetering van de luchtdichtheid

De luchtdichtheid van gebouwen wordt bepaald door het ventilatievoud (n50-waarde). Deze waarde bestaat uit de doorlaatwaarde van het gebruikte materiaal (n50 materiaal) en de lekkages (n50 onbekende lekkage).

  • n50 = n50 materiaal + n50 onbekende lekkage < 0,6 ACH
  • (bij passiehuizen < 0,6 luchtverversing per uur ACH bij 50 Pa)

In 2011 werden in een Belgische studie verschillende OSB-merken onderzocht op hun luchtdichtheid. De studie toonde aan dat bij de meeste geteste OSB-merken de luchtlekkage reeds een aanzienlijk aandeel van de door de passiefhuisnorm toegelaten luchtdoorlatendheid uitmaakt.

Volgens de studie moeten bij gebruik van OSB-platen als luchtdicht vlak in passiefhuizen bijkomende maatregelen getroffen worden om de luchtlekkagewaarde van het materiaal (n50 materiaal) zo gering mogelijk te houden en zo een passende luchtdichtheid te garanderen.

Onafhankelijk van de Belgische studie heeft ISOCELL gelijktijdig in samenwerking met het FIW-München onderzoeken uitgevoerd naar de luchtdichtheid van OSB3-platen en de verbeteringen in combinatie met cellulose isolatie doorgevoerd. De resultaten van de ISOCELL onderzoeken worden door de inzichten van de Belgische studie gestaafd.

De door het FIW-München uitgevoerde metingen van een aan beide zijden met 18 mm dikke OSB3-platen beplankt wandelement toonden bij een drukverschil van 50 Pa de volgende volumestroom:

  • 160 mm luchtruimte zonder isolatie  => 0,275 m³/(h.m²) 
  • 160 mm glaswol 17 kg/m³ => 0,273 m³/(h.m²) 
  • 160 mm ISOCELL-cellulose  58 kg/m³ => 0,141 m³/(h.m²)

De ISOCELL cellulose isolatie bereikt bij de onderzochte opbouw een vermindering van bijna 50% van de gemeten volumestroom.

Deze procentuele verbetering kan omgezet worden naar de n50-materiaalwaarde. Overeenkomstig de bovenvermelde formule kan bij een kleinere n50-materiaalwaarde de vereiste < 0,6 ACH gemakkelijker gehaald worden.