Systemen voor wind- en luchtdichtheid

Luchtdichtheid controleren

Tocht heeft huisverbod. Een goed uitgevoerde gebouwomhulling werkt als een donsjas: een buiten- en binnenlaag met daartussen de isolatie.

 

Energie- & kostenbesparing
Zelfs bij goed geïsoleerde huizen gaat er tot 60 % van de energie verloren via lekken in de gebouwschil. Door deze voegen en spleten dringt koude lucht naar binnen. De koude lucht moet door de verwarming weer worden opgewarmd. Een goed uitgevoerd luchtdichtheidsniveau bespaart energie en dus kosten. Een luchtdicht uitgevoerde gebouwschil beschermt niet alleen tegen koude, maar door de betere warmte-isolatie ook tegen hitte in de zomer.

Tocht heeft huisverbod
De spreekwoordelijke “tornado uit het stopcontact” maakt een woonruimte heel wat minder gezellig. De lucht die door ondichte plekken wordt aangezogen, gaat, omdat ze zwaarder is, naar het laagste punt in de ruimte, namelijk de vloer. Het gevolg: koude voeten! Zelfs een goede isolatiewaarde naar de kelder toe helpt niets, als er buitenlucht door spleten binnendringt. Ook isolatiemateriaal verdraagt geen tocht! Studies bewijzen dat de isolerende werking door lucht- of windstromen in het bouwelement volledig kan wegvallen.

Bescherming tegen zware schade door dauwwater
Als warme lucht op koude vlakken terechtkomt, ontstaat er condensaat. Dit fenomeen kent iedereen die al eens een koude fles uit de koelkast heeft genomen. Condenswater in de constructie leidt eerst tot verslechtering van de U-waarde. Veel problematischer is echter de zware schade aan het gebouw daarna, als het vocht niet snel genoeg kan opdrogen. Geschat wordt dat twee derde van alle vochtschade aan een gebrekkige luchtdichtheid te wijten is.

Duidelijk betere luchtkwaliteit
Ondichte plekken in de gebouwomhulling belasten het ruimteklimaat, omdat er stof en isolatievezels in de lucht binnendringen. Bij gebruik van mechanische ventilatiesystemen moet een gebouw erg luchtdicht zijn. Anders wordt de werking van de ventilatieapparatuur belemmerd.

Lawaai blijft buiten
Lawaai dringt zelfs door de kleinste spleetjes. Zelfs bij een goede geluidsisolatie door de bouwelementen rond de ruimte kan het geluidsniveau door voegen duidelijk toenemen. Met een professioneel luchtdichtheidssysteem blijven de storende geluiden buiten.