System för diffusionsöppet byggande

Kontrollera lufttätheten

Ett väl utfört yttre klimatskal fungerar som en dunjacka: Det finns ett yttre och ett inre och mellan dessa isoleringen.

 

Energi- & kostnadsbesparing
Även på väl isolerade fastigheter förorsakas upptill 60 % av alla energiförluster via läckage i byggnadens klimatskärm. Genom dessa otätheter tränger kall luft in. Den kalla luften måste värmas upp via uppvärmningssystemet igen. En väl utförd lufttät klimatskärm sparar energi och därmed kostnader. Dessutom skyddar ett lufttätt yttre skikt inte bara mot kyla. Det skyddar även mot sommarens hetta.

Stäng ut luftdraget
Den ofta påpekade ”tornadon från vägguttaget” har stor inverkan på rummets komfort. Den kalla luften som sugs in via otäta ställen rör sig, eftersom den är tyngre, till rummets djupaste punkt, golvet. Följden blir kalla fötter! Ett bra isoleringsvärde mot källaren hjälper inte om uteluften tränger in via sprickor. Även isoleringsmaterial tål inget drag! Studier har visat att luft- och vindströmmar inne i byggnadskomponenten kan leda kraftig funktionsförlust på isoleringen.

Skydd mot kondensrelaterade skador i konstruktionen
När varm luft möter kalla ytor bildas kondensvatten. Det fenomenet känner alla som har tagit ut en kall flaska från kylskåpet. Kondensvatten i en konstruktion leder till att börja med en försämring av U-värde. Men ett mycket större problem är de svåra byggnadsskador som följer om fukten inte tillräckligt snabbt kan torka ur. Man uppskattar att två tredjedelar av alla fuktskador beror på bristfällig lufttäthet.

Oljudet stannar på utsidan
Med ett professionellt lufttäthetssystem hålls de störande ljuden borta. Det finns ingen risk för att ljud tränger in genom små otätheter.