Cellulosaisolering

Isoleringsförmåga

Skönare upplevelse inomhus när det är kallt och vinden tar i.

 

 

Skönare upplevelse inomhus när det är kallt och vinden tar i

När det blåser snålt och temperaturen sjunker utomhus är det viktigt med ett vindtätt och välisolerat hus för att spara pengar. Ett bra isoleringsmaterial har ett lågt lambdavärde vilket är ett isoleringsvärde som beskriver materialets värmeförlust per kvm. Detta kan också beskrivas som materialets värmeledningsförmåga. Ju lägre värde desto bättre. Att det inte finns skarvar och glipor i isoleringen är också avgörande då dessa ger upphov till köldbryggor i materialet.
ISOCELLS cellulosalösull har ett lågt lambdavärde på 0,037- 0,039 W/mK. Cellulosans långa fibrer och den höga densiteten minskar konvektionen (luftrörelser) i materialet. Det är viktigt att luften i väggen inte rör sig och kyler ytterväggen. Ju kallare ute desto högre risk för att luften i väggen "rör sig”. Här är den höga densiteten och låga egenkonvektionen viktig. 
Lägger vi även till att det inte förekommer vare sig skarvar eller glipor när man isolerar med cellulosalösull, är det ganska enkelt att räkna ut cellulosalösull är ett oöverträffat isoleringsmaterial när det gäller att hålla nere elförbrukningen. 
Allt detta gör att du upplever det väldigt behagligt att vistas i ett hus isolerat med cellulosa. Du känner inget drag från väggar, kontakter eller brytare när vinden tar i utanför. Dessutom är huset extra tyst.
 

Värmemotstånd när solen gassar på

Ett alldeles för varmt hus på sommarhalvåret är påfrestande för både orken och sömnen. ISOCELL cellulosaisolering har en mycket hög värmelagringskapacitet och ger ett utmärkt skydd mot värme under sommarhalvåret. Till och med på övervåningen sover du svalt och gott om natten när du har ISOCELL cellulosa i klimatskalet. Ju högre värmelagringskapacitet ett material har desto längre tid tar det för värmen att vandra från utsidan till insidan av konstruktionen. Här utmärker sig cellulosa gentemot många andra material. 
I likhet med U-värdet som mäter hur mycket energi som transporters ut genom isoleringsmaterialet kan man även beräkna värmeskyddet och effekten av värmelagringskapaciteten. Detta kallas för fasförskjutning eller förkortat PHI (Phase-lag index). PHI visar tiden i timmar det tar innan ett isoleringsmaterial är mättat och börjar släppa igenom värmen från solen och överhettar rummet på insidan vilket sänker boendekomforten.