System för lufttäthet

Reglering av luftfuktigheten

Ju varmare och fuktigare luften inne i rummet är desto högre ångtryck bildas.

 

Diffusion - Konvektion

När en komponent eller ett komponentlager skiljer två rum med olika temperaturer och luftfuktigheter finns på de båda sidorna olika deltryck för vattenångan. Dessa tryckskillnader driver vattenångan igenom byggmaterial. Det kallas för vattenångsdiffusion. Vägen respektive riktningen går alltid från varmt till kallt. 
När 1m² vägg eller tak under en uppvärmningsperiod endast släpper igenom 0,3 liter vatten, transporteras istället via en 20 cm lång och 2 mm bred spricka upptill 30 liter vatten in i konstruktionen.

Var kommer vattenångan ifrån - och vart tar den vägen?
De inneboende i huset producerar genom andning, sömn, matlagning och duschning dagligen fukt inne i bostaden. Ett fyra-personers hushåll kan under ett dygn avge upptill 10 liter fukt till rumsluften. En del transporteras bort när rummen ventileras, men den i luften kvarvarande vattenångan har, som värmen, benägenheten att söka sig utåt via de yttre byggnadskomponenterna. Varm luft kan hålla mer fukt än kall luft (t.ex. vid 20 °C 17,3 g/m³ och vid -10 °C endast 2,14 g/m³). När varm luft kyls ned för snabbt fäller den ut fukten och kondensat uppstår. Det här principen känner alla till som har tagit ut en falska med kall dricka ur kylen.