Cellulosaisolering

Fuktsäkra egenskaper

Cellulosan motverkar eventuella fuktproblem.

 

 

Cellulosan motverkar eventuella fuktproblem

Cellulosa är nermalda träfibrer och dessa har hygroskopiska egenskaper. Det betyder att cellulosan kan buffra fukt och naturligt torka ut. Denna egenskap gör att stommen skyddas mot mögelangrepp. Cellulosa tillsammans med ett diffusionsöppet byggande gör att du får ett hus som andas och är behagligt att bo i. 
Alla som bor i ett hushåll avger vattenånga genom att andas, laga mat, torka tvätt, odla växter mm. Ett hushåll om fyra personer avger ca 10 liter vatten per dygn. Ett hus som har ett diffusionsöppet klimatskal tillsammans med ISOCELL cellulosa tar hand om fukten. När fasaden värms upp och temperaturen i innerväggarna ökar släpper klimatskalet från sig fukten igen. Precis som träden andas, andas också cellulosan lika snillrikt som naturen själv.

Lite mer ingående fungerar det så här:
Fukttransport i konstruktionen fungerar genom diffusion, det vill säga från varmt till kallt. Uppnår lufttemperaturen daggpunkten, uppstår kondens. 
Cellulosan har en kapillär ledningsförmåga, dvs. den absorberar bildad fukt och verkar mot diffusionsriktningen. På så sätt blir cellulosa en värdefull fuktbuffert, särskilt om det bara är möjligt att torka ut konstruktionen på rumssidan, som t.ex. vid oventilerade plana tak, invändig tilläggsisolering eller renovering.
Källa: DI. (FH) Michael Gomm, ”Schimmelpilzwachstum auf Holz und Holzwerkstoffen” - Mögeltillväxt på trä och trämaterial - diplomarbete FH Kärnten 2009

Skulle du däremot bygga ångtätt med ett icke-hygroskopiskt material krävs först och främst att det inte finns några som helst skador på folien, oavsett om den sitter på utsidan mot husfasaden eller på insidan av ytterväggarna. Tätskiktet måste vara 100% tätt annars är risken stor att fukten vandrar in i isoleringen och orsakar mögel- och bakterieangrepp. Skador eller otätheter på folien kan uppkomma vid montagetillfället eller om du som husägare använt lite för långa skruv eller spik när du tex. hängt upp en hylla eller Tv på väggen. 
Det är alltså stor skillnad att bygga vindtätt och diffusionsöppet mot att bygga ångtätt med plastfolie.