Cellulosaisolering

Brandegnskaper

Cellulosan har goda brandegenskaper.

 

Cellulosan har goda brandegenskaper

Det är lätt att tro att cellulosa som är gjort av tidningspapper brinner enkelt. Så är inte fallet eftersom brandhämmande salter är tillsatta. Cellulosa innehåller naturligt fukt och tillsammans med salterna som tillförts frigörs fukt i händelse av brand. Det är bara det yttre lagret som förkolnar vid brand, liknade förlopp som när trä brinner. Sammantaget gör detta att ISOCELLs cellulosa inte brinner eller smälter ner. 
ISOCELLs cellulosaisolering har den högsta brandklassen för organiska isoleringsmaterial, Euroklass B-s2,d0 och kan med fördel användas både i en- och flerfamiljsbostäder med höga krav på brandsäkerhet.
ISOCELLs har tillsammans med brandkonsulter tagit fram konstruktionsvägledning för olika brandklasser.