Cellulosa är en produkt av naturen

Cellulosaisolering

ISOCELLs lösullsisolering är tillverkad av cellulosafiber och är utvunnet ur överblivna dagstidningar

 

Cellulosa

Cellulosa – är huvudkomponenten i vår produkt. Cellulosa är fibrer från växters och träds cellväggar. Det är den mest förekommande förnybara organiska föreningen i vår natur. Över 100 miljarder ton cellulosa bildas naturligt varje år. 
När det kommer till isolering har cellulosa även blivit handelsnamnet för materialet.
För ca 100 år sedan tog man vara på cellulosas goda egenskaper i form av sågspån som isolermaterial på vindar och i väggar. Med tiden har kunskaperna kring isolering utvecklats. ISOCELLs cellulosa består till över 90 % av återanvända tidningar. Men råvaran är i grunden den samma som förut och det finns anledningar till det. Välkommen att lära dig mer om detta oöverträffade material.

Cellulosa isolering med miljöfördelar

Cellulosa är en produkt av naturen. Som en huvudkomponent av växter och träd, tjänar den till att stabilisera cellväggarna. Cellulosa är den mest förekommande organiska föreningen, dessutom är den förnybar. 
Genom att använda cellulosa som isoleringsmaterial bidrar du till ett mer hållbart byggande. Cellulosan är det isoleringsmaterial som lämnar lägst Co2 avtryck efter sig. Den lämnar till och med ett negativt koldioxidavtryck och detta helt utan att klimatkompensera. 
ISOCELLs lösullsisolering är tillverkad av cellulosafiber och är utvunnet ur överblivna dagstidningar. Isoleringen tillverkas i vår fabrik som ligger i Tibro. Där rivs och mals återvunna tidningar ner till lösull. Allt sker i en kall process vilket kräver minimalt med energi. Mer

Isolering vid kyla

ISOCELL cellulosalösull har ett lågt lambdavärde på 0,037-0,039 W/mK. Cellulosans långa fibrer och den höga densiteten minskar konvektionen (luftrörelser) i materialet. Resultatet blir fina isoleringsvärden. Lägger vi även till att det inte förekommer var sig skarvar eller glipor när man isolerar med lösull är det ganska enkelt att räkna ut att cellulosalösull är ett oöverträffat isoleringsmaterial när det gäller att hålla nere energiförbrukningen. 

Isolering vid värme

ISOCELLs cellulosaisolering har en riktigt hög värmelagringskapacitet. Detta gör att det tar längre tid för solens strålningsvärme att vandra genom isoleringen in i rummet. Resultatet blir att även vindsutrymmen håller sig svala långt in på natten. Det kan vi tacka cellulosans höga densitet och långa fibrer för.

Isolering vid störande ljud

Tack vare cellulosans höga densitet och det faktum att den fyller ut konstruktionen utan skarvar och glipor ger den oss de bästa ljudisolerande egenskaperna. Tester visar att cellulosaisolering har betydligt bättre akustiska värden än traditionell skivisolering.

Cellulosaisolering sparar tid och pengar

Installatören kommer med lastbil till byggplatsen och har med sig all utrustning och material som behövs för att utföra jobbet. På så vis slipper du lagerhålla isolering på byggplatsen. Dessutom blir det inte något spill eller avfall. En och samma produkt för golv, väggar och tak helt utan skarvar och glipor. Detta sparar både tid och pengar för byggaren.

Högt brandskydd för byggnader

ISOCELL cellulosaisolering har den högsta brandklassen för organiska isoleringsmaterial, Euroklass B-s2,d0 och kan med fördel användas både i en- och flerfamiljsbostäder med höga krav på brandsäkerhet. Brandförloppet hindras genom att materialet kolas och även släpper bunden fukt vilket hämmar brandförloppet. Det är bara det yttre lagret som förkolnar vid brand, liknade förlopp som när trä brinner.