Planering och utförande

Lufttätt och diffusionsöppet byggande

 

 

 

 

Ett väl utfört klimatskal fungerar i princip som en dunjacka. Det finns ett yttre och ett inre skikt och däremellan ligger isoleringen. Varje byggnad behöver ett yttre och ett inre tätskikt för att vara tätt och för att hålla vind och väder ute och komforten inne. Tillsammans med isoleringen bildar det ett klimatskal.

Det yttre vindtäta skiktet
Det vindtäta skiktet ska skydda byggnaden mot nederbörd och vind. Vinden utsätter byggnaden för en permanent tryck/sug-belastning. Utan ett vindtätt skikt genomblåses konstruktionen med utomhusluft vilket försämrar de värmeisolerande egenskaperna. Fuktig luft utifrån som tränger sig in i konstruktionen kan leda till strukturella skador och även försämrad ljudisolering.

Det inre lufttäta skiktet
På insidan av byggnaden gäller det att inte låta fukt tränga in i konstruktionen och in i isoleringen. Lufttäta skikt sätts därför upp på insidan av klimatskalet på den så kallade varma sidan.