Systemy szczelności powietrznej

Systemy szczelności powietrznej

Przeciąg ma zakaz wstępu do domu.

 

Oprócz izolacji celulozowej, firma ISOCELL zdobyła wśród rzemieślników i przetwórców pozycję kompetentnego i innowacyjnego partnera do rozwiązywania problemów w zakresie hermetyczności. Pod markami AIRSTOP i OMEGA, od 1995 roku, opracowywane i sprzedawane są membrany dachowe, wiatroizolacje, paroizolacje i systemy klejące. Każdego roku ponad 600 pomiarów hermetyczności na budowach w kraju i za granicą dostarcza obszernych danych oraz nowej wiedzy.

Hermetyczność i wiatroszczelność są decydującymi czynnikami dla funkcjonalnej izolacji cieplnej. W wyniku nieszczelności – tzw. wycieków – w przegrodzie zewnętrznej budynku ciepłe powietrze z pomieszczenia wydostaje się na zewnątrz w niekontrolowany sposób i jest zastępowane zimnym powietrzem z zewnątrz. To zimne powietrze trzeba ponownie ogrzewać systemem grzewczym. Jedno z badań wykazało, że nawet w dobrze izolowanych domach udział strat ciepła przez nieszczelności powietrza i mostki termiczne może stanowić do 60 procent całkowitych strat. Szkody w konstrukcji spowodowane wodą roztopową, obniżona izolacja akustyczna, suche powietrze w pomieszczeniu, a nawet zimne podłogi na parterze są bezpośrednimi konsekwencjami wycieków w przegrodzie zewnętrznej budynku.

W Instytucie Fizyki Budowlanej w Stuttgarcie zmierzono stopień, w jakim efekt izolacyjny elementu pogarsza się w przypadku nieszczelności: element (typowy dla sektora domów prefabrykowanych) o wymiarach 1 m x 1 m i grubości 14 cm po uszczelnieniu ma współczynnik przenikania ciepła U wynoszący 0,3 W/m²K. W przypadku szczeliny ciągłej o grubości zaledwie 1 mm współczynnik przenikania ciepła U zmniejsza się do 1,44 W/m²K.

Taśmy klejące i masy uszczelniające – straty energii tkwią w szczegółach
Rosnące wymagania dotyczące coraz gęstszych przegród zewnętrznych budynku w sektorze domów niskoenergetycznych i pasywnych wymagają kompleksowych rozwiązań. W związku z intensywną współpracą z przemysłem wytwórczym kładzie się nacisk nie tylko na najwyższe standardy jakości, ale przede wszystkim na racjonalną i łatwą przetwarzalność produktów. Przed wprowadzeniem na rynek nowe produkty są testowane i oceniane pod kątem ich przydatności w testach laboratoryjnych oraz przez firmy partnerskie w praktyce, a także w próbach terenowych. Produkty specjalne, takie jak taśmy uszczelniające do uszczelniania obszarów progowych lub pierścienie do przepustów rur i kabli, cieszą się dużą popularnością wśród projektantów i wykonawców. W produkcji taśm klejących stosuje się czyste kleje akrylowe bez dodatku żywic, które mają gwarancję odporności na starzenie przez 30 lat (certyfikat uniwersytetu w Kassel).

Poziom wiatroszczelny (= warstwa zewnętrzna)
Powinien chronić element przed opadami atmosferycznymi i wiatrem. Wiatr wystawia budynek na tzw. stałe obciążenie ciśnieniem i zasysaniem. Bez warstwy wiatroszczelnej, która jest skutecznie tworzona za pomocą hermetycznego systemu ISOCELL, element jest wypłukiwany powietrzem zewnętrznym i zmniejsza właściwości termoizolacyjne konstrukcji. Ze względu na przenikanie wilgoci może dojść do szkód w konstrukcji oraz zmniejszenia izolacji akustycznej.

Poziom hermetyczny (= warstwa wewnętrzna)
Na zewnątrz ważna jest ochrona konstrukcji przed warunkami atmosferycznymi. We wnętrzu ważne jest, aby wilgoć z pomieszczenia nie wnikała do wnętrza budynku i izolacji. Warstwa hermetyczna znajduje się zawsze po tak zwanej ciepłej stronie części zewnętrznej.

Efektem jest oszczędność energii i zmniejszenie kosztów
Nawet w dobrze izolowanych domach wycieki w przegrodzie zewnętrznej budynku powodują straty energii do 60%. Przez te szczeliny i szpary przenika zimne powietrze, które z kolei musi zostać ogrzane przez ogrzewanie. Zimno pozostaje na zewnątrz dzięki dobrze zaprojektowanej, hermetycznej warstwie.

Lepsza izolacja cieplna
Hermetyczna przegroda zewnętrzna budynku chroni nie tylko przed zimnem zimą, lecz również przed gorącem w lecie. Szpary w częściach zewnętrznych znacznie pogarszają efekt izolacyjny. Oto przykład: w przypadku elementu o wymiarach 1 x 1 metr i grubości 14 cm, który ma szczelinę ciągłą tylko jednego milimetra, współczynnik przenikania ciepła U pogarsza się z 0,3 do 1,44 W/m²K.

Chroni przed wodą roztopową
Skropliny w konstrukcji w sposób widoczny prowadzą do pogorszenia współczynnika przenikania ciepła U. Poważne następcze szkody w konstrukcji są jeszcze bardziej problematyczne, jeśli wilgoć nie może wyschnąć wystarczająco szybko. Według szacunków dwie trzecie wszystkich szkód spowodowanych wilgocią w sektorze budowlanym można przypisać brakowi hermetyczności.

Zakaz wstępu dla przeciągów
Przysłowiowe „tornado z gniazdka” ma negatywny wpływ na komfort w pomieszczeniu mieszkalnym. Wszyscy znają zimne stopy – biorą się one z powietrza zasysanego przez nieszczelności w przegrodzie zewnętrznej budynku. To powietrze porusza się ze względu na swój ciężar w najniższym punkcie pomieszczenia, mianowicie po podłodze. Jeśli więc powietrze z zewnątrz dostaje się przez szpary, nawet dobra izolacja nie pomaga.

Lepsza jakość powietrza
Nieszczelne miejsca w pomieszczeniach wewnętrznych obciążają klimat w pomieszczeniach, ponieważ do powietrza przenikają pyły i włókna. Ściany uszczelnione produktami ISOCELL zapewniają dobrą jakość powietrza w pomieszczeniach. (Warunkiem są sprawne systemy wentylacyjne lub prawidłowa wentylacja)

Najlepsza funkcja dla systemów wentylacyjnych
Podczas stosowania wentylacji mechanicznych budynek musi być szczególnie dobrze izolowany. Inaczej klimatyzacje nie działają sprawnie. Maksymalna dopuszczalna wartość współczynnika wymiany powietrza (wartość n50) przegród zewnętrznych budynku wynosi ≤ 1,5 zgodnie z DIN 4108-7.
Budynki BEZ wentylacji mechanicznej (kontrolowana wentylacja pomieszczeń mieszkalnych / wentylacja komfortowa) mogą charakteryzować się wyższymi współczynnikami wymiany powietrza: n50 wartość ≤ 3,0.

Hałas zostaje na zewnątrz
Nawet w dobrych izolacjach akustycznych od części konstrukcyjnych otaczających pomieszczenie, szczeliny w przegrodzie mogą znacznie zwiększyć poziom hałasu. Hałas przenika nawet przez najmniejsze szpary. Dzięki hermetycznym systemom ISOCELL irytujące dźwięki po prostu pozostają tam, gdzie ich miejsce: na zewnątrz.