Izolacja celulozowa

Izolacja akustyczna

Z dźwięku powstaje hałas, a ten jest uciążliwy. Przy zastosowaniu celulozy ISOCELL hałas pozostaje na zewnątrz (lub wewnątrz).

 

 

Z natury najlepsze właściwości tłumienia dźwięku

Celuloza ISOCELL w przypadku ścianek działowych daje o ok. 3 dB, a w przypadku stropów o 5 dB lepsze wartości tłumienia niż tradycyjne maty z włókien. Sam fakt bardzo dokładnego wypełnienia pustych przestrzeni powoduje, że należy zakładać lepszą izolację dźwiękową w przypadku celulozy niż w przypadku materiałów tłumiących w kształcie mat. Fakt ten został już potwierdzony przez TGM Wiedeń w drodze badania porównawczego. (nr badania VA AB 11961)