Badanie szczelności powietrznej

Badanie szczelności powietrznej

Pomiar Blower-Door

Pomiar w celu określenia przepuszczalności powietrza (metodą blower door) powinien być przeprowadzony we wszystkich budynkach, ponieważ dostarcza on ważnych informacji o jakości konstrukcji. W dobrze izolowanych domach do 60% energii jest tracone przez nieszczelności i rysy w przegrodach zewnętrznych budynku. Oprócz zimna i ciepła przez te nieszczelności przenika również hałas. Zjawisko przeciągów jest postrzegane jako bardzo nieprzyjemne. Bardzo często te mimowolne szczeliny powłok zewnętrznej prowadzą również do rozwoju pleśni i uszkodzeń konstrukcych. Niektóre programy dotacji na termomodernizację wręcz zalecają pomiar Blower-Door.

Rozróżnia się dwa etapy pomiaru:

  • Pomiar końcowy (stan użytkowania)
  • Pomiar w fazie budowy

Szczelność budynku sprawdza się za pomocą metody różnicy ciśnień (metoda Blower Door). Jeżeli pomiar ten zostanie przeprowadzony w odpowiednim czasie podczas budowy, wszelkie nieszczelności można wykryć i usunąć bez większego wysiłku i nakładu kosztów i czasu. Po usunięciu wszelkich usterek i zakończeniu budowy dokonuje się pomiaru końcowego w stanie użytkowania. Ostateczny pomiar jest zwykle wymagany w celu przedłożenia go agencjom lub władzom finansującym.


Oto, jak to działa:
Metoda różnicy ciśnień (metoda pomiaru blower door) określa, jak często w ciągu godziny następuje wymiana powietrza w budynku przy określonej różnicy ciśnień w stosunku do ciśnienia zewnętrznego.
Aby wytworzyć wymaganą różnicę ciśnień, do otwartego okna lub drzwi zewnętrznych wkłada się teleskopową ramę pokrytą folią.
W otworze w folii umieszczony jest wentylator. Prędkość obrotowa wentylatora jest regulowana w taki sposób, aby pomiędzy powietrzem zewnętrznym a wewnętrznym wytworzyło się określone ciśnienie. Aby utrzymać to ciśnienie, wentylator musi dostarczać tak duży strumień objętości powietrza, jaki ucieka przez nieszczelności w budynku.
Podczas trwania i narastania różnicy ciśnień (w domu jest podciśnienie), nieszczelności w przegrodach zewnętrznych budynku są proste do znalezienia. Nieszczelności można wyczuć gołą ręką. Ze wszystkich szczelin wieje. Innymi narzędziami do lokalizacji nieszczelności są dymownice (w przypadku nadciśnienia w domu), mierniki prędkości powietrza i termografia.

Dla stopnia szczelności powietrznej, czyli wartości n50, istnieją określone obowiązujące wartości graniczne, których należy przestrzegać (np.: 1,5 krotna wymiana powietrza dla budynków wyposażonych w wentylację mechaniczną. Wartość średnia jest podawana w raporcie jako wartość zmierzona.