Izolacja celulozowa

Bonus klimatyczny

Zastosowanie celulozy pozwala uniknąć kosztów związanych z wpływem na klimat.

 

Materiał z natury przyjazny dla środowiska

Gazeta, aby zostać izolatorem cieplnym, wymaga użycia znacznie mniejszej ilości energii niż inne surowce. Będąc materiałem naturalnym stanowi element fascynującego, naturalnego obiegu, w obrębie którego każda metamorfoza skutkuje powstaniem nowego, samodzielnego produktu.

W porównaniu do innych materiałów izolacyjnych, pierwotne zużycie energii jest wyraźnie mniejsze. Wynosi tylko 30% energii, potrzebnej do produkcji wełny szklanej i tylko 15% tej, która potrzebna jest do polistyrenu (styropian). Izolacja celulozowa skutkuje corocznie obniżeniem emisji CO2 i pozwala na zaoszczędzenie kosztów ogrzewania. A najkorzystniejszą cechą jest następująca: gdy wiele materiałów budowlanych razem generuje problem z utylizacją, celuloza zakwita na nowo, możliwe jest bowiem jej użycie w roli nawozu do zasilania roślin! Zwęglenie (piroliza) skutkuje powstaniem materiału pomocniczego przy uszlachetnianiu gleby, znanego już przed 7000 lat i cenionego przez Indian z dorzecza Amazonki. Ten nawóz rozprowadza się dobrze wraz z gnojowicą, obniżając - według dostępnych badań naukowych - jej nieprzyjemny zapach o 75%! A na miejscu, w którym została rozprowadzona, wyrośnie kiedyś drzewo i obieg zamyka się.