Technologia wdmuchiwania

Akademia

Szkolenie użytkowników w zakresie wdmuchiwanej izolacji i jej szczelności

Produkt jest tylko tak dobry jak jego przetworzenie

ISOCELL we własnym pokoju szkoleń w Neumarkt am Wallersee organizuje zarówno szkolenia na temat przetwarzania celulozy jak i szczelności powietrznej. Spotkania ekspertów sprzyjają również wymianie doświadczeń i wskazują kierunki rozwoju nowych technologii.

Więcej informacji