Izolacja celulozowa

Regulacji wilgotno-ści

Celuloza ISOCELL wykazuje zdolność regulacji wilgotności.

 

Z natury obdarzony zdolnością do regulacji wilgotności

Celuloza ISOCELL wykazuje zdolność regulacji wilgotności. Nie tylko doskonale przepuszcza parę wodną, lecz także transportuje wilgoć do włókien. Ten niecodzienny proces nie obniża jej właściwości izolacyjnych.
Transport wilgoci w elemencie konstrukcyjnym działa wskutek dyfuzji, a więc od ciepła w stronę zimna. Jeżeli temperatura osiągnie punkt rosy, powstają skropliny. Celuloza wykazuje zdolność do przewodnictwa kapilarnego, co oznacza, że pochłania powstającą wilgoć i w ten sposób działa w kierunku przeciwnym do dyfuzji. Celuloza staje się w ten sposób cennym buforem wilgoci, szczególnie wtedy, gdy schnięcie elementu konstrukcyjnego możliwe jest tylko od strony pomieszczenia - tak dzieje się przykładowo w przypadku niewentylowanych dachów płaskich, izolacji wewnętrznych lub renowacji. Izolacja celulozowa ISOCELL nie pleśnieje i chroni przed pleśnieniem również stykające się z nią elementy konstrukcyjne.

Źródło: DI. (FH) Michael Gomm, „Schimmelpilzwachstum auf Holz und Holzwerkstoffen”, Praca dyplomowa dla Politechniki w Karyntii, 2009