Izolacja celulozowa

Odporność na prąd

Poprawa szczelności dzięki zastosowaniu celulozowej izolacji ISOCELL.

 

Poprawa szczelności

Szczelność budynków jest określona wskaźnikiem wymiany powietrza (wartość n50 ). Wskaźnik ten składa się z dwóch ele-mentów: przepływu powietrza zastosowanego materiału (n50 materiał) oraz mostków termicznych (n50 istniejących mostków).

  • n50  =  n50 Materiał + n50 istniejących mostków termicznych < 0,6 Wymiany powietrza na godzinę
  • (W domach pasywnych <0,6 wymiany powietrza na godzinę przy 50 Pa)

W 2011 roku w belgijskich badaniach badano płyty OSB różnych producentów pod kątem ich szczelności. Bada-nia wykazały, że w większości badanych marek płyt OSB przenikanie powietrza stanowi znaczną część dopuszczalnej przepuszczalności powietrza standardowego domu pasy-wnego.

Według badania przy zastosowaniu płyt OSB jako szczelnej warstwy w pasywnych domach, powinny być uwzględnione dodatkowe środki , w celu utrzymania przenikania powie-trza materiału (n50 Materiał) na jak najniższym poziomie, aby zapewnić odpowiednią gęstość powietrza. Pomiary przeprowadzone przez monachijski FIW ujawniły następującą wielkość przepływu powietrza przy zastosowa-niu ściany z obu stron zamkniętej 18 milimetrowymi płytami OSB przy różnicy ciśnień 50 Pa:

  • 160 mm przestrzeń powietrzna bez izolacji  => 0,275 m³/(h.m²) 
  • 160 mm wełny szklanej 17 kg/m³ => 0,273 m³/(h.m²) 
  • 160 mm celulozy ISOCELL 58 kg/m³ => 0,141 m³/(h.m²)

Izolacja celulozowa ISOCELL osiąga w badanej budowie prawie 50-procentowe zmniejszenie wartości mierzonego przepływu.
Poprawa skuteczności może być założona dla n50 wartości materiału. Zgodnie z powyższym wzorem z materiału o niższej wartości n50 można łatwiej osiągnąć wymagane <0,6 wymiany powietrza na godzinę.