Celulóza

Klimatický bonus

Použitím celulózy je možné zabránit vzniku dalších nákladů v důsledku klimatu.

 

Přírodně dobrá k životnímu prostředí

Novinový papír potře-buje mnohem méně energie než ostatní suroviny k tomu, aby mohl sloužit jako izo-lační hmota. Jako ta-kový je součástí fasci-nujícího přirozeného koloběhu, jehož výsled-kem je při každé me-tamorfóze nový samo-statný produkt.

Ve srovnání s ostatními izolačními hmotami je spotřeba primární energie podstatně nižší. U skelné vlny činí pouze 30 % a u polystyrenu (styroporu) pouze 15 %. Již po desetiletí snižuje celulózová izolace firmy Isocell emise CO2 a šetří náklady na vytápění. A to nejlepší: pokud nastane problém s likvidací velkého množství stavebního materiálu, nalézá celulóza firmy ISOCELL další skvělé využití, lze z ní totiž vyrobit rostlinné hnojivo! Zuhelnatěním (pyrolýzou) vznikne půdní pomocná látka, kterou již využívali indiáni v amazonské oblasti před 7000 lety.