Celulóza

Ochrana proti přehřátí

V létě se v obytných prostorách i pod stře-chou udržuje chlad.

 

 

To nejlepší z přírody

V létě se v obytných prostorách i pod stře-chou udržuje chlad. Ce-lulózová izolace ISOCELL vykazuje jak při ochra-ně proti přehřátí, tak i v ostatních disciplínách nejvyšší výkony. A sice s enormní vytrvalos-tí, doposud bez únavy materiálu. Pro ochlazování budov je zapotřebí mnohem více energie než pro vytápění. Fázový posun specifikuje časový úsek, který potřebuje teplotní vlna k tomu, aby pronikla z vnější strany stavebního dílu na stranu prostoru. Čím je fázový posun delší, o to déle se zabrání vyhřátí vnitřního prostoru budovy. Celulóza Isocell existuje již déle než 27 let. Doposud není známo, že by celulózová izolace vykazovala změny během procesu stárnutí.