Cellulosaisolering

Varför välja diffusionsöppet

Vänligen

9 anledningar till diffusionsöppet byggande

Det finns många anledningar till att välja diffusionsöppet byggande. Här listar vi några av dem.

  • Cellulosa binder koldioxid. Biobaserade isolermaterial så som Cellulosa har i särklass lägst inverkan på miljön. Sett till produktens livscykelanalys, GWP har ISOCELLS cellulosa en negativ inbyggd energi i tillvekningsfasen (A1-A3), en sk. koldioxidsänka. Läs mer här.
  • Riktigt hög värmelagringskapacitet och mycket låg värmeledningsförmåga gör det svalt på sommaren och varmt på vintern. På köpet sparar du energi. Läs mer här.
  • Inga skarvar eller glipor i isoleringslagret som kan orsaka köldbryggor. Läs mer här.
  • Cellulosa och diffusionsöppet byggande gör att ditt hus andas precis som träden. Resultatet är ett hus att trivas i.
  • Bästa brandegenskaperna för organiskt material. Läs mer här.
  • Enastående ljudegenskaper ger en lugn och dämpad ljudmiljö. Läs mer här.
  • Trevligt material att arbeta med, ger inga hudirritationer vid beröring.
  • En produkt till alla olika konstruktionsdelar som ska isoleras sparar både på logistiken samt lagerutrymmet.
  • Vår fabrik använder självklart endast förnybar el. Dessutom är tillverkningen 100 % cirkulär. Läs mer här.