Cellulosaisolering

Ljudisolering

Cellulosans ljudisolerande egenskaper.

 

 

Cellulosans ljudisolerande egenskaper

Tack vare cellulosans höga densitet och det faktum att den fyller ut konstruktionen utan skarvar och glipor ger den oss även riktigt bra ljudisolerande egenskaper. 
Med cellulosa i bjälklag, väggar och tak har du skapat en bra barriär mot att ljudet vandrar mellan rummen. Resultatet blir en inomhusmiljö med plats för lugn och ro.