Vi håller det vi utlovar.

För att cellulosaisoleringen ska kunna hålla vad som utlovas behövs innovativ teknik.

Vi håller det vi utlovar.

Den som är ansvarig för inblåsningstekniken på ISOCELL är Herbert Kriechhammer. Tillsammans med inblåsningsmaskinerna erbjuds ett komplett system. Detta kan verka självklart men det har inte alltid varit så. "Vi startade 1996 och på den tiden fanns det knappt någon utrustning på marknaden som var effektiv nog. Vår partners utrustning fungerade ofta inte. Följaktligen började vi att bygga inblåsningsmaskiner själva.

mera