Systémy vzduchotěsnosti

Regulace vlhkosti vzduchu

Čím teplejší a vlhčí je vzduch v interiéru, tím vyšší je tlak páry.

 

 

Difúze - Konvekce

Odděluje-li stavební dílec nebo vrstva stavebních dílců dva prostory různých teplot a vzdušné vlhkosti, vládnou na obou stranách různé dílčí tlaky vodní páry. Díky tomuto rozdílu tlaků se vodní pára pohybuje skrz stavební materiály. Toto nazýváme difúzí vodní páry. Cesta, příp. směr, je vždy z teplého do chladného. Mnohem větší podíl vlhkosti uchází na základě vzdušného proudění prostřednictvím úniků. Zatímco přes 1m² zdi nebo stropu v časové periodě topení unikne pouze 0,3 litru vody, tak přes 20 cm dlouhou a 2 mm širokou štěrbinu projde do konstrukce až 30 litrů vody.

Odkud přichází vodní pára - a kam pokračuje?

Obyvatelé domu produkují vlhkost v obytných místnostech každý den dýcháním spánkem, vařením, sprchováním... Domácnost se 4 osobami může v průběhu dne odevzdat do vzduchu v místnosti až 10 litrů vlhkosti. Část z toho je eliminována větráním, zbylá vodní pára ve vzduchu má ale, jako teplo, tendenci, hledat mezi vnějšími stavebními díly cestu, aby se dostala ven. Teplý vzduch může zadržovat více vlhkosti než studený (např. při 20 °C 17,3 g/m³, zatímco při -10 °C pouze 2,14 g/m³). Pokud se teplý vzduch zchladí příliš rychle, tak z vlhkosti vznikne kondenzát. Ostatně: Každý, kdo si někdy vzal láhev piva z ledničky, tento princip zná.