Sistemi za zrakotesnost in vetrotesnost

Sistemi za zrakotesnost in vetrotesnost

Prepih je prepovedan.

 

 

ISOCCELL je pri obrtnikih in graditeljih že uveljavljeno ime. Poleg celulozne izolacije slovi to podjetje tudi po ustreznih in inovativnih rešitvah s področja zrakotesnosti. Pod blagovnima znamkama AIRSTOP in OMEGA so od leta 1995 razvili strešne trakove, vetrna tesnila, parne zavore in lepilne sisteme ter jih začeli prodajati. Vsako leto v podjetju izvedejo več kot 600 meritev zrakotesnosti na gradbiščih doma in v tujini ter tako pridobijo obsežen podatkovni material in nova spoznanja.

Zrakotesnost in vetrotesnost sta zelo pomembni veličini za zagotavljanje funkcionalne toplotne izolacije. Zaradi netesnosti v ovojnici stavbe topel zrak iz stavbe nenadzorovano izteka na prosto. Namesto njega se v stavbi pojavi hladen zunanji zrak. Ta hladen zrak je treba s pomočjo ogrevalnega sistema znova segreti. Ena izmed študij je pokazala, da se tudi pri dobro izoliranih stavbah delež toplotnih izgub zaradi netesnosti in toplotnih mostov lahko povzpne do 60 odstotkov deleža celotnih izgub. Gradbene poškodbe zaradi kondenzata, poslabšana zvočna izolacija, suh zrak v prostor, vse do hladnega zraka v pritličju, so neposredne posledice netesnosti v ovojnici stavbe.

Kako zelo se poslabša izolacija posameznega dela pri netesnostih, so izmerili na Inštitutu za gradbeno fiziko v Stuttgartu. Tipičen gradbeni del (značilen za področje prefabriciranja) izmer 1 m x 1 m x 14 cm se ponaša z vrednostjo 0,3 W/m²K, če tesni. Če se pojavi neprekinjena fuga širine samo 1 mm, se U vrednost zmanjša na 1,44 W/m²K.

Lepilni trakovi in tesnilne mase - energetske izgube se skrivajo v podrobnostih
Vedno večje zahteve v povezavi z vedno tesnejšimi ovojnicami stavb v nizkoenergetskih in pasivnih hišah zahtevajo zapletene rešitve. Z intenzivnim sodelovanjem s proizvodnjo leži težišče poleg visokih kakovostnih zahtev predvsem v racionalizaciji in enostavni obdelavi izdelkov. Nove izdelke pred prihodom na trg preskušamo v laboratorijih in skupaj s partnerskimi firmami tudi na prostem. Tako lahko ocenimo njihovo primernost za uporabo. Posebni izdelki, kot so strešni trakovi za zatesnitev v območju pragov ali manšete za cevne in kabelske skoznjike, so vzbudili veliko pozornost pri projektantih in graditeljih. Za izdelavo lepilnih trakov so uporabljali lepilo iz čistega akrilata brez dodanih smol, ki so zajamčeno 30 let odporna proti staranju (certificirano na Univerzi v Kasslu).

Zrakotesen nivo (= zunanji sloj)
Če naj se gradbeni del zaščiti pred padavinami in vetrom. Veter stavbo nenehno obremenjuje s tlakom in srkom. Brez zrakotesnega nivoja, ki se ga lahko učinkovito izdela s pomočjo ISOCELL zrakotesnega sistema, del obliva zunanji zrak, kar zmanjša toplotno izolativnost konstrukcije. Vdor vlage lahko povzroči poškodbe in poslabša celo zvočno izolacijo.

Zrakotesen nivo (= notranji sloj)
Za zunanjo stran velja, da je treba konstrukcijo zaščititi pred vremenskimi vplivi. V notranjih prostorih je treba zagotoviti, da okoliška vlaga ne more prodreti v zidove in izolacijo. Zrakotesen sloj se vedno nahaja na tako imenovani topli strani zunanjih delov.

Prihranek energije in stroškov
Celo pri dobro izoliranih hišah netesnosti povzročajo energetske izgube stavbe do 60 %. Zaradi teh stikov in rež vdre hladen zrak, ki ga mora ogrevalni sistem znova ogreti. Dobro izveden zrakotesen nivo zagotavlja, da ostane hlad zunaj.

Boljša toplotna izolacija
Zrakotesno izvedena ovojnica stavbe ne ščiti samo pred mrazom pozimi, ampak tudi poleti pred vročino. Stiki in zunanji deli bistveno poslabšajo toplotno izolativnost. Primer: Pri gradbenem delu z izmerami 1 x 1 meter z debelino 14 cm, ki ima na sebi neprekinjen stik dimenzije 1 milimeter, se U vrednost v tem primeru poslabša od 0,3 na 1,44 W/m²K.

Zaščita pred kondenzatom
Kondenzat v konstrukciji izključno poslabšuje U vrednost. Še težavnejše so težke posledične poškodbe gradbenih delov v primerih, če se vlaga ne more zadosti hitro posušiti. Približna ocena sta dve tretjini vseh poškodb zaradi vlage, nastali zaradi pomanjkljive zrakotesnosti.

Prepoved prepiha
Pregovoren "Tornado iz vtičnice" bistveno vpliva na udobje bivalnega prostora. Vsak pozna hladne noge - izvirajo iz zraka, posesanega iz netesnih mest v ovojnici stavbe. Zrak se zaradi svoje teže premika proti tlom. Če zunanji zrak vdre v stavbo skozi raze, tudi dobra izolativnost ne pomaga.

Boljša kakovost zraka
Netesna mesta v notranjih prostorih obremenjujejo klimo v prostoru, prašni delci in izolativna vlakna pa se gibljejo v zraku. Z ISOCELL izolirane stene zagotavljajo zelo dobro kakovost zraka v prostorih. (delujoče prezračevalne naprave oziroma zagotovljeno ustrezno prezračevanje)

Najboljše delovanje prezračevalnih naprav
Pri uporabi mehanskih prezračevalnih naprav mora biti stavba še posebno zrakotesna. V nasprotnem primeru je delovanje klimatskih naprav okrnjeno. Maksimalna dopustna vrednost za stopnjo izmenjave zraka (n50 vrednost) ovojnice stavbe je 1,5 po DIN 4108-7.
Stavba BREZ mehanske prezračevalne naprave (kontrolirano prezračevanje bivalnega prostor)(komfortno prezračevanje) se lahko določijo s pomočjo višjih stopenj izmenjave zraka: n50 vrednost ≤ 3,0.

Hrup ostaja zunaj
Tudi pri dobri zvočni izolaciji delov, ki mejijo na robove prostora, lahko stiki v ovojnici bistveno povečajo nivo hrupnosti. Hrup prodre skozi še tako majhne raze. Z zrakotesnimi sistemi ISOCELL ostaja motilni hrup tam, kamor spada: Zunaj.