Sistemi za zrakotesnost in vetrotesnost

Sistemi za zrakotesnost in vetrotesnost

Prepih je prepovedan.

 

 

Dobro izdelan ovoj stavbe v osnovi deluje kot podaljšan plašč: na zunanji in notranji strani je zaščitna plast, v vmesnem sloju pa se nahaja izolacija.

Vetrotesna raven (= zunanji sloj)
Ščiti gradbeno komponento pred padavinami in vetrom. Veter predstavlja za stavbo stalno tlačno obremenitev. Brez vetrotesne ravni bi bila gradbena komponenta prepihana, s čemer bi se zmanjšale lastnosti toplotne izolacije konstrukcije. Z vnosom vlage nastane gradbena škoda, zmanjša pa se tudi zvočna izolacija.

Zrakotesna raven (=notranji sloj)
Za zunanjo stran velja, da je potrebno konstrukcijo zaščititi pred vremenskimi vplivi. V notranjem prostoru pa gre za to, da se vlage iz prostora ne pusti prodreti v izolacijo in v gradbene komponente. Zrakotesni sloj se vedno nahaja na t.i. topli strani zunanjega gradbenega oboda.