Privacyverklaring

De bescherming van uw persoonsgegevens ligt ons na aan het hart. Wij verwerken uw gegevens daarom uitsluitend op basis van de wettelijke bepalingen (AVG, TKG 2003). In deze informatie inzake gegevensbescherming informeren wij u over de belangrijkste aspecten van de gegevensverwerking in het kader van onze website en onze nieuwsbrief.

Contact met ons
Als u via een formulier (enkel inbegrepen, als het formulier bij ons online staat) op de website of per e-mail contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens voor verwerking van de aanvraag en voor het geval van aansluitende vragen bij ons opgeslagen. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

Cookies
Onze website gebruikt zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die met behulp van de browser op uw eindapparaat worden geplaatst. Ze richten geen schade aan.

Wij gebruiken cookies om ons aanbod gebruiksvriendelijker te maken. Enkele cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen tot u ze wist. Ze stellen ons in staat om uw browser bij het volgende bezoek te herkennen.

Als u dit niet wenst, kunt u uw browser zodanig instellen dat hij u informeert over het plaatsen van cookies en u dit enkel per geval toestaat.Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Google Analytics
Wij gebruiken op onze website Google-Analytics, een webanalysedienst van het bedrijf Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna “Google”. Google-Analytics gebruikt zg. “cookies”, tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en waardoor uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De informatie die deze cookies produceren, bijvoorbeeld tijd, plaats en frequentie van uw bezoek aan de website met inbegrip van uw IP-adres, worden aan Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen.

Wij gebruiken op onze website Google-Analytics met de extensie "_ga" en "_gid". Uw IP-adres wordt in dat geval door Google al binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten buiten de Europese Economische Ruimte verkort en daardoor geanonimiseerd.

Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren, om rapporten van de websiteactiviteiten voor ons samen te stellen en om andere diensten in verband met het gebruik van de website en het internet te verlenen. Google zal deze informatie ook eventueel aan derden overdragen, in zoverre wettelijk voorgeschreven of in zoverre derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

Google zal naar eigen zeggen uw IP-adres in geen geval met andere gegevens van Google in verband brengen. U kunt het installeren van de cookies verhinderen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. Wij wijzen er u echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken.

Verder biedt Google voor de gebruikelijkste browsers een deactiveringsadd-on aan die u meer controle geeft over welke gegevens door Google op de door u opgeroepen website worden geregistreerd. De add-on deelt JavaScript (ga.js) van Google Analytics mee dat er geen informatie over het bezoek aan de website aan Google Analytics mag worden overgedragen. De deactiveringsadd-on voor browsers van Google Analytics verhindert echter niet dat er informatie wordt overgedragen aan ons of aan andere webanalysediensten die eventueel door ons worden ingezet. Meer informatie over de installatie van de browseradd-on krijgt u via onderstaande link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

U kunt dit verhinderen door uw browser zodanig in te stellen dat er geen cookies worden opgeslagen.

hCaptcha
Wij gebruiken in ons contactformulier de dienst hCaptcha van Intuition Machines, Inc, een Amerikaans bedrijf met zetel in Delaware (“IMI”). hCaptcha wordt gebruikt om te controleren of de gegevens die op het contactformulier worden ingevuld door een mens of door een bot zijn ingevoerd. Daarvoor analyseert hCaptcha uw gedrag op de website of aan de hand van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch, zodra u een deel van de website of app met geactiveerde hCaptcha bereikt. Voor de analyse evalueert hCaptcha uiteenlopende informatie (bv. IP-adres, verblijfsduur van de bezoeker op de website of app of muisbewegingen van de gebruiker). De gegevens die bij de analyse verzameld worden, worden naar IMI doorgestuurd. De hCaptcha-analyse in “onzichtbare modus” kan volledig op de achtergrond plaatsvinden. Bezoekers van de website of app worden er niet op gewezen dat dergelijke analyse plaatsvindt, als er aan de gebruiker geen challenge wordt getoond. De gegevensverwerking gebeurt op basis van art. 6, lid 1, punt f van de AVG: de exploitant van de website of mobiele app heeft een gerechtvaardigd belang om zijn website te beschermen tegen oneigenlijke geautomatiseerde crawling en spam. IMI handelt als “gegevensverwerker” namens zijn klanten, zoals gedefinieerd in de AVG, en als “dienstverlener” in de zin van de California Consumer Privacy Act (CCPA). Meer informatie over hCaptcha en de richtlijnen inzake gegevensbescherming en gebruiksvoorwaarden van IMI zijn terug te vinden via de volgende links: https://hcaptcha.com/

IP-adressen
Uw IP-adres wordt voor een grove lokalisatie geregistreerd.

De gegevensverwerking gebeurt op basis van de wettelijke bepalingen van § 96 lid 3 TKG alsook art. 6 lid 1 punt a (toestemming) en/of f (gerechtvaardigd belang) van de AVG.

Het is onze wens om ons aanbod en ons internetoptreden in de zin van de AVG (gerechtvaardigd belang) te verbeteren. Omdat wij de privacy van onze gebruikers belangrijk vinden, worden de gebruikersgegevens gepseudonimiseerd [pseudonimisering wordt bij de rechtsgrond “gerechtvaardigd belang” aanbevolen, dit moet met de webanalysedienst worden afgesproken].

De gebruikersgegevens worden gedurende 14 maanden bewaard.

Nieuwsbrief
U kunt zich voor onze nieuwsbrief inschrijven. Hiervoor hebben wij uw e-mailadres nodig en uw verklaring dat u met de inschrijving op de nieuwsbrief akkoord gaat.
U kunt zich steeds voor onze nieuwsbrief uitschrijven. Gelieve uw uitschrijving naar het volgende e-mailadres te sturen: marketing@isocell.at
Wij wissen vervolgens onverwijld uw gegevens in verband met de verzending van de nieuwsbrief.

Uw rechten
U hebt in principe recht op inzage, rectificatie, wissing, beperking, overdraagbaarheid van gegevens, herroeping en bezwaar. Als u meent dat de verwerking van uw gegevens het privacyrecht schendt of uw rechten inzake gegevensbescherming op andere wijze zijn geschonden, kunt u bij de toezichthoudende autoriteit klacht indienen. In Oostenrijk is dat de Datenschutzbehörde.

U kunt ons via de volgende contactgegevens bereiken:

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 Neumarkt am Wallersee
Tel.: +43/6216/4108-0
E-Mail: office@isocell.at