Kracht komt vanuit het midden

Het architectenbureau Ronacher ontwerpt grote openbare gebouwen en hotels in Oostenrijk. Herwig Ronacher werkt daarbij het liefst met een symbiose van houtbouw en massiefbouw en ontwerpt graag rond een centrale kern.

Ecologisch bouwen is voor het team van Ronacher de normaalste zaak van de wereld. Het eerste huis werd in 1982 ontworpen en toen reeds was dit van hout. Er werden dus reeds houten huizen geconstrueerd toen dit helemaal nog niet modern was. '30 jaar geleden was houtbouw nog een visioen binnen de architectuur. Waaraan ik moet toevoegen dat mij van bij het begin vooral de dialoog tussen houtbouw en massiefbouw interesseerde,' aldus Herwig Ronacher, die in 1988 reeds een proefschrift over de combinatie van houtbouw en massiefbouw schreef. Het moeten dus niet altijd zuivere houtskeletbouwhuizen zijn, ook het eerste Ronacher-huis had een kern van gewapend beton.

De voorbije jaren keerde Ronacher zich duidelijk af van andere isolatiematerialen, ten voordele van cellulose. Hiervoor was een eenvoudige reden: cellulose is een ecologisch isolatiemateriaal en beantwoordt hierdoor aan de filosofie van het architectenbureau. Vooral vanuit bouwfysisch standpunt heeft het isolatiemateriaal zich intussen als buitengewoon goed bewezen. Dat past ook goed in het concept van de 'architectuur van het midden'. Hierover heeft Herwig Ronacher onlangs zelfs een boek geschreven. Wat moet men zich hierbij voorstellen?

Van het uienschilprincipe naar de architectuur van het midden.

Binnen de architectuur bestaat het zogenaamde uienschilprincipe. Volgens dit principe bouwt men het warmste vertrek in het midden. In het midden ontstaat zo een hoog gevoel van behaaglijkheid. Vanuit dit principe en vele overwegingen is de 'Architektur der Mitte' (de architectuur van het midden) ontstaan.'Dit centrale thema van het boek heeft betrekking op de betekenis van het midden zowel in het leven als in de architectuur. Het midden staat voor evenwichtigheid en volkomenheid.' Essentieel zijn de vijf domeinen esthetiek, techniek, functie, ecologie en economie. Het gaat om evenwichtigheid en daarom ook om het combineren van het traditionele en het moderne. Maar ook gaat het erom bruggen te kunnen bouwen.Wanneer men op het platteland bouwt, moet een bouwwerk op de daar aanwezige, traditionele omgeving aansluiten en moet men niet trachten iets kunstzinnigs en nieuws te creëren. Bij architectuur gaat het bij de plattegrond van een woning in de eerste plaats om het midden. Meestal wordt er een concept ontworpen waarbij rondom dat sterke middelpunt wordt gebouwd - ongeacht of het nu een woning, een hotel of een openbaar gebouw betreft. Hier tegenover staan vaak erg harde, lineaire concepten van de moderne architectuur. De Ronachers zijn van mening dat men in zich beter voelt in huizen waarin een duidelijk midden aanwezig is.

U vindt het artikel in ISOCELLER 2