Stena


REŠITEV


Rešitev - prefabricirani leseni prekati


Moderna lesna gradnja omogoča opremljanje stavne s prefabriciranimi elementi v najkrajšem možnem času. Neodvisno od vremenskih pogojev se stenske in strešne konstrukcije izdelajo v tovarni in sestavijo na gradbišču. ISOCELL je za primere z veliko stopnjo prefabriciranosti razvil stroj za vpihavanje celulozne izolacije ter ostalih primernih izolacijskih materialov ISOBLOW. Lesene pregradne stene je mogoče napolniti tudi na mestu vgradnje.