Artykuł zapisany
Wystąpił błąd Spróbuj ponownie później
Do przeglądu

OMEGA Pasta natryskowa PoBit Plus

OMEGA Pasta natryskowa PoBit Plus
OMEGA PoBit PLUS to pasta uszczelniająca aplikowana natryskowo, o wysokiej zdolności przylegania do prawie wszystkich podłoży. Uszczelnienie może być stosowane w celu zabezpieczenia przed wilgocią w warunkach swobodnego spływu wody. Może być również stosowana jaka paraizolacja aplikowana natryskowo z funkcją tworzenia warstwy nieprzepuszczającej powietrza. Temperatura użytkowania: od + 5 °C

Dostępne wymiary

Numer artykułu Zawartość - kg Zawartość kartonu Dodaj do listy
3OMDMSPL 1.25 kg 10 puszki

Przeznaczenie

 • Warstwa nieprzepuszczająca powietrza aplikowana natryskowo
 • Uszczelnienie zabezpieczające przed wilgocią
 • Obszar cokołu w budownictwie drewnianym
 • 2. Poziom odwadniania poniżej parapetu
 • Elementy z masywnego drewna
 • Obszar ściany zewnętrznej
 • Przenikanie
 • Ochrona przed wodą, aplikowana natryskowo

Zalety

 • Trwale elastyczna
 • Jednoskładnikowa
 • Nie zawiera rozpuszczalników
 • Nieprzepuszczalna dla wody
 • Uszczelnienie bez spoin i szczelin
 • Przylega do prawie wszystkich rodzajów podłoża
 • Możliwość klejenia innych materiałów i nakładania szpachlówki
 • Odporna na temperaturę
 • Odporna na promieniowanie UV

Dane produktu

OMEGA PoBit PLUS to pasta uszczelniająca aplikowana natryskowo, o wysokiej zdolności przylegania do prawie wszystkich podłoży. Uszczelnienie może być stosowane w celu zabezpieczenia przed wilgocią w warunkach swobodnego spływu wody. Może być również stosowana jaka paraizolacja aplikowana natryskowo z funkcją tworzenia warstwy nieprzepuszczającej powietrza. Aplikacja drogą natryskową pozwala na uniknięcie uciążliwego czyszczenia narzędzi oraz na naniesienie pasty w trudno dostępnych miejscach. Zastosowanie możliwe na typowym podłożu w budownictwie naziemnym i głębinowym, takim jak drewno, beton, mur, płyty drewnopochodne, metal i taśmy klejące z włókniny. Po upływie krótkiego czasu schnięcia materiał jest odporny na deszcz, możliwe jest jego pokrywanie innymi materiałami lub klejenie.
Skład surowcowy
Jednoskładnikowe, elastomerowe uszczelnienie bitumiczne na bazie wody
Czas odparowania
6 Godzin (suszenie ręczne); całkowite wyschnięcie po 4 Dniach
Zużycie
1 kg/m² przy grubości nakładanej warstwy 0,7 mm
Kolor
Czarna
Minimalna temperatura obróbki
5 °C
Maksymalna temperatura obróbki
35 °C
Gęstość objętościowa
1.1 kg/l
Gęstość objętościowa
(±0,04 kg/l)
Konsystencja
o konsystencji pasty
Składowanie
6 Miesięcy nieotwarte, suche i zabezpieczone przed mrozem

Wytyczne dotyczące stosowania

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być suche, w temperaturze dodatniej, absolutnie czyste i wolne od pyłów, olejów, smarów, warstw łamiących i oddzielających się, źle przylegających, pozostałości wapna, tyku lub farby. Sprawdzić obecność niezbędnego spadku i wilgoci resztkowej podłoża.
Przygotowanie podłoża:

Wykonanie uszczelnienia pastą natryskową OMEGA PoBit PLUS:

Stosować zalecane środki ochrony indywidualnej (Okulary ochronne, respirator). Puszkę przed otwarciem silnie wstrząsnąć. Otworzyć puszkę i nakręcić dyszę OMEGA PoBit PLUS. Nasadzić pistolet natryskowy do OMEGA PoBit PLUS i podłączyć kompresor. Odkręcić końcówkę dyszy o jeden obrót. Puszkę należy zawsze trzymać pionowo. Ciśnienie kompresora około 8 bar. Natrysk kierować w stronę przeciwną do własnego ciała. Natychmiast po wykonaniu natrysku należy całkowicie zakręcić głowicę dyszy i wydmuchać dyszę poprzez krótkotrwałe włączenie odciągu materiału. W przypadku dłuższych przerw w pracach natryskowych dyszę odkręcić, przepłukać wodą i zamknąć pokrywką.

STOSOWANIE

W przypadku stosowania w roli warstwy nieprzepuszczającej powietrza lub hermetycznego przyłącza: Grubość warstwy 0,4 mm (zużycie około 1 puszki na 2 m²)
W przypadku stosowania w roli ochrony przed wilgocią i swobodnie spływającą wodą: Należy wykonać warstwę o grubości 0,8 mm. Jeżeli w przejściach pomiędzy elementami zabudowy oczekiwane są ruchy tych elementów, należy wykonać uszczelnienie taśmą z włókniny lub taśmy klejącej.
Zastosowanie w obszarze spryskiwania wodą: Na całej powierzchni należy zastosować włókninę lub taśmę plastikową OMEGA PLASTO. Grubości warstw patrz poniżej.
Wkładka z włókniny: Wtłoczyć włókninę w wilgotną masę lub nasączyć ją preparatem. Następnie jeszcze raz pokryć na całej powierzchni preparatem OMEGA PoBit. Grubość warstwy: 2 mm (zużycie około 1 puszki na 1 m²).
Układanie taśmy klejącej: Nałożyć wcześniej taśmę klejącą AIRSTOP FLEX lub taśmę OMEGA PLASTO i pokryć całą powierzchnię klejem OMEGA PoBit PLUS. Grubość warstwy na nośniku: 0,4 mm w przypadku użycia podkładu taśmy klejącej (zużycie około 1 puszki na 2 m²).

PRIMER

W przypadku podłoży betonowych, tynków i murów, z których sypie się piasek, należy zastosować OMEGA PoBit Primer. OMEGA PoBit Primer działa wzmacniająco na stare tynki i zwiększa ich szczelność. Powierzchnie pokrywane preparatem powinny być czyste, suche i wolne od luźnych części. Temperatura obróbki środka OMEGA PoBit Primer powinna wynosić min. +5 °C.

Powlekane membrany bitumiczne (powłoka PE, piaskowanie, powłoka z talku) muszą być poddane wstępnej obróbce (np. wypalane), aby utworzyć bezpośredni mostek łączący z warstwą bitumiczną.