Označená položka
Došlo k chybě Zkuste to znovu později
K přehledu

OMEGA PoBit Plus nástřiková pasta

OMEGA PoBit Plus nástřiková pasta
OMEGA PoBit PLUS je nástřiková těsnící pasta s vysokou přilnavostí na téměř všech podkladech. Hydroizolaci lze použít proti vlhkosti v prostředí volně odtékající vody např. sokly, připojovací spáry výplní stavebních otvorů, komínová tělesa. Lze ji použít i jako stříkanou parozábranu s funkcí vzduchotěsné vrstvy.

Teplota zpracování: od + 5 °C
 • Trvale elastická
 • Nepropouští vodu
 • Přilne k téměř jakémukoli podkladu
 • Možnost přelepování a přetírání
 • Odolná vůči UV

Dostupné v následujících rozmìrech

Číslo položky Obsah - kg Obsah kartonu Rolí / Paleta Seznam oblíbených
3OMDMSPL 1.25 kg 10 krabic 40 Rol

Oblast použití

 • Nástřiková vzduchotěsná vrstva
 • Hydroizolace proti vlhkosti
 • Prostor soklu u dřevostaveb
 • 2. odvodňovací úroveň pod okenním parapetem
 • Masivní dřevěné prvky
 • Prostor obvodových stěn
 • Prostupy
 • Ochrana proti stříkající vodě

Výhody

 • Trvale elastická
 • Jednosložková
 • Bez rozpouštědel
 • Nepropouští vodu
 • Hydroizolace bez spojů a spár
 • Přilne k téměř jakémukoli podkladu
 • Možnost přelepování a přetírání
 • Odolná vůči teplotám
 • Odolná vůči UV

Výrobní parametry

OMEGA PoBit PLUS je nástřiková těsnící pasta s vysokou přilnavostí na téměř všech podkladech. Hydroizolaci lze použít proti vlhkosti v prostředí volně odtékající vody např. sokly, připojovací spáry výplní stavebních otvorů, komínová tělesa. Lze ji použít i jako stříkanou parozábranu s funkcí vzduchotěsné vrstvy. Aplikace stříkáním šetří složité čištění nástroje a lze díky ní rychle utěsnit i těžko přístupná místa. Jako podklady jsou vhodné materiály typické pro pozemní a podzemní stavitelství jako např. dřevo, beton, zdivo, dřevěné kompozitní desky, ocel a lepicí pásy s rounem. Již po krátké době schnutí je materiál odolný proti dešti a lze jej také omítnout, resp. přelepit.
Složení
Jednosložková hydroizolační hmota na bázi vody, bitumen modifikovaný elastomery
Doba odvětrání
6 Hodin (suché na dotyk); úplně suché po 4 Dnech
Spotřeba
1 kg/m² u tloušťky nánosu 0,7 mm
Barva
Černá
Teplota zpracovávaní
5 °C
Teplota zpracovávaní
35 °C
Hustota
1.1 kg/l
Hustota
(±0,04 kg/l)
Složení
pastózní
Skladovatelnost
neotevřené 6 Měsíců, suché prostředí chráněné před mrazem

Směrnice pro zpracování

Příprava podkladu:

Podklad nesmí být promrzlý, musí být suchý, absolutně čistý, bez prachu, olejů, tuků, odlupujících se, polámaných nebo špatně přilnavých míst, zbytků vápna, omítky nebo barvy. Musí být prověřen vhodný spád a zbytková vlhkost podkladu.
Příprava podkladu:

Provedení izolace stříkací pastou OMEGA PoBit PLUS:

Nasaďte si doporučené ochranné prostředky (Ochranné brýle, respirátor). Dózu před otevřením dobře protřepejte. Otevřete dózu a našroubujte trysku pro OMEGA PoBit PLUS. Nasaďte stříkací pistoli pro OMEGA PoBit PLUS a připojte kompresor. Jedním otočením našroubujte špičku trysky. Dózu vždy držte ve svislé poloze. Tlak kompresoru cca 8 bar. Nástřik provádějte dál od těla. Po provedení nástřiku ihned zcela našroubujte špičku trysky na rozprašovací hlavu a krátkým stiskem spouště z ní vyfoukněte materiál. Při delších přestávkách během provádění nástřiku odšroubujte trysku, propláchněte ji vodou a dózu uzavřete víkem.

VYUŽITÍ

Při použití jako vzduchotěsné vrstvy nebo vzduchotěsného připojení: tloušťka vrstvy 0,4 mm (spotřeba cca 1 dózy na 2 m²)
Při použití k ochraně před vlhkostí a volně odtékající vodou: Musí být provedena tloušťka vrstvy 0,8 mm. Pokud lze u přechodů mezi stavebními díly očekávat pohyby stavebních dílů, je třeba položit pás s rounem nebo lepicí pásku.
Použití v prostoru se stříkající vodou: Na celou plochu je třeba položit rouno nebo ji vypodložit plastovou páskou OMEGA PLASTO. Tloušťky vrstev viz níže.
Podklad z rouna: Rouno uložte do vlhké hmoty a namočte. Pro zakrytí celé plochy následně ještě jednou použijte OMEGA PoBit. Tloušťka vrstvy 2 mm (spotřeba cca 1 dózy na 1 m²).
Uložení lepicí pásky: Předem nalepte lepicí pásku AIRSTOP FLEX nebo pásku OMEGA PLASTO a celou plochu pokryjte lepidlem OMEGA PoBit PLUS. Tloušťka vrstvy na nosníku: 0,4 mm u uložení lepící pásky (spotřeba cca 1 plechovka na 2 m²).

PRIMER

Na drolivé betonové, omítkové a zděné podklady je třeba použít přípravek OMEGA PoBit Primer. OMEGA PoBit Primer také zpevňuje staré omítky a zvyšuje jejich hutnost. Ošetřovaný povrch musí být čistý, suchý a zbavený volných částeček. Teplota zpracování přípravku OMEGA PoBit Primer musí být také min. +5 °C.

Potažené bitumenové pásy (PE nátěr, pískování, potažení mastkem) musí být předem ošetřeny (např.: opalováním), aby se dosáhlo přímého přilnavého spojovacího můstku k bitumenu.