Položka označená
Vyskytla sa chyba Skúste to ešte raz neskôr

ISOCELL Plantacell

ISOCELL Plantacell
LOGICO_CE_grau
Izolačný materiál zo 100 % pšeničnej slamy bez syntetických prísad. Plantacell je vhodný na izoláciu v stenových, strešných a stropných konštrukčných dieloch. Izolačný materiál sa fúka technológiou fúkania ISOCELL do dutých priestorov a tieto vypĺňa bez medzier.

Údaje o výrobku

Oblast použitía

  • Izolačný materiál pre strechy, steny a stropy alebo podlahy. Izolačný materiál musí byť chránený pred vlhkosťou, priamym vetrom a pred kontaktom s pôdou.
Izolačný materiál zo 100 % pšeničnej slamy bez syntetických prísad. Plantacell je vhodný na izoláciu v stenových, strešných a stropných konštrukčných dieloch. Izolačný materiál sa fúka technológiou fúkania ISOCELL do dutých priestorov a tieto vypĺňa bez medzier. Na najvyšších medzistropoch sa môže Plantacell použiť ako nepochôdzny, voľne ležiaci izolačný materiál. Vďaka veľ kej hrúbke sa dosiahnu veľmi dobré zvukové a tepelné izolačné vlastnosti. Nie sú pridané žiadne prísady a materiál nie je v trvalej väzbe s inými stavebnými materiálmi. Výsledkom je, že okrem opätovného použitia, aj po ukončení životnosti, môže dôjsť k veľmi jednoduchému ďalšiemu použitiu alebo likvidácii ekvivalentnej k čerstvej slame.
Schválenie
ETA 18-0305
Menovitá hodnota
EU: λB = 0,058 W/mK, Nemecko: λB = 0,06 W/mK
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit - Norm
ÖNORM B 6015-5; DIN 4108-4
Koeficient tepelnej vodivost
λD (23 / 50) = 0,055 W/mK
Koeficient tepelnej vodivost
EN 10456
Objemová hmotnosť
105 - 141 kg / m³

Spracovateľské smernice