Sila leží v strede

Spoločnosť Architekten Ronacher plánuje veľké verejné budovy a hotely v Rakúsku. Herwig Ronacher pritom najradšej vsádza na symbiózu drevenej a masívnej konštrukcie, a rád pritom plánuje okolo stredu.

Ekologické stavanie je pre tím Ronacher tá najnormálnejšia vec na svete. Prvý dom bol navrhnutý v roku 1982 a už vtedy bol z dreva. Drevené domy sa už teda stavali, keď to ešte vôbec nebolo moderné. „Drevené stavby boli pred 30 rokmi v architektúre ešte len víziou. Pričom chcem dodať, že od začiatku ma zaujímal predovšetkým dialóg medzi drevenou a masívnou konštrukciou.“ povedal Herwig Ronacher, ktorý už v roku 1988 napísal svoju dizertačnú prácu na tému Kombinácia drevenej a masívnej konštrukcie. Nemusia to vždy byť čistokrvné drevené domy, veď aj prvý dom navrhnutý spoločnosťou Ronacher mal železobetónové jadro.

V posledných rokoch nastal v spoločnosti Ronacher výrazný odklon od iných izolácií smerom k celulóze. A to z jednoduchého dôvodu: Celulóza je ekologickejšia izolačná hmota a vďaka tomu zodpovedá filozofii firmy. Táto izolačná hmota sa medzičasom mimoriadne dobre osvedčila predovšetkým z hľadiska stavebnej fyziky. To sa tiež dobre hodí do koncepcie „architektúry stredu“. Herwig Ronacher o tom nedávno dokonca napísal knihu. Čo si pod tým môžeme predstaviť?

Od princípu cibuľových šupiek k architektúre stredu.

V architektúre existuje takzvaný princíp cibuľových šupiek. Podľa tohto princípu sa najteplejšia miestnosť stavia v centre. V strede vzniká vysoký faktor komfortu. Z týchto a mnohých ďalších úvah vzišla „architektúra stredu“. „Táto ústredná téma knihy sa vzťahuje na význam stredu tak v živote, ako aj v architektúre. Stred znamená vyváženosť a celostnosť.“ Podstatných je päť oblastí: estetika, technika, funkcia, ekológia a hospodárnosť. Ide o vyváženosť, a preto o spojenie tradície s modernou. Ale tiež o stavanie mostov.

Keď sa stavia na vidieku, konštrukcia by sa mala opierať o tamojšie, tradičné prostredie, a nie umelo vytvárať niečo nové. V architektúre ide najskôr o stred v pôdoryse domu. Väčšinou sa navrhne koncepcia, keď sa stavia okolo silného stredu – a je jedno, či pri obytnom dome, hoteli alebo verejnej budove. Protikladom toho sú často veľmi tvrdé, lineárne koncepcie modernej architektúry. Ronacherovci sú toho názoru, že komfortnejšie sa cítime v domoch s jasným stredom.

ISOCELLER 2