Označená položka
Došlo k chybě Zkuste to znovu později

GRANUBLOW 033

GRANUBLOW 033
Tepelná izolace pro vnitřek stěn (jádrová tepelná izolace) GRANUBLOW - je ideální izolační materiál pro izolaci prostorů v budovách s dvojitou skladbou.
Při nanášení se materiál přizpůsobí všem povrchům, tzn. nevznikají žádné spáry. GRANUBLOW zaručuje jednoduché řešení i pro těžce přístupné prostory.

Výrobní parametry

Oblast použití

  • Materiál je používán jako základní izolace k izolování starých staveb s dvouplášťovým zdivem. Izolační materiál je možné instalovat foukáním nebo sypáním.

Výhody

  • Izolační vrstva libovolné tloušťky bez mezer
  • Bez prachu a odřezků
  • Izolace může být provedena dodatečně s úsporou času i nákladů
  • Jednoduché řešení ve složitých podmínkách stavby
  • Vynikající tekutost
  • Přizpůsobí se neforemným instalacím, aniž by vytvářel kapsy
  • GRANUBLOW je hydrofobní (odpuzující vodu) a zaručuje zachování suché izolační vrstvy i při přívalových deštích a při vlhkém vnějším plášti
  • Odolný proti hnilobě
  • Neobsahuje chlorofluorovodíky (CFC) a hydrochlorofluorovodíky (HCFC)
Tepelná izolace pro vnitřek stěn (jádrová tepelná izolace) GRANUBLOW - je ideální izolační materiál pro izolaci prostorů v budovách s dvojitou skladbou. GRANUBLOW zaručuje zdravé klima v místnostech: příjemný pocit tepla v zimě a velmi dobrý pocit čerstvého vzduchu v letním období. Izolaci domů a budov je možno provést dodatečně a to bez ohledu na roční období. Při nanášení se materiál přizpůsobí všem povrchům, tzn. nevznikají žádné spáry. GRANUBLOW zaručuje jednoduché řešení i pro těžce přístupné prostory. Izolační materiál je možné instalovat foukáním nebo sypáním.
Schválení
Z-23.12-1632
Jmenovitá hodnota
0,033 W / m*K
Koeficient tepelné vodivosti
λD = 0,032 W / (m*K)
Objemová hmotnost při aplikaci
~ 20 kg/m³
Velikost zrna
max. 6 mm v průměru
Chování při požáru
B2

Směrnice pro zpracování