Header TEST VZDUCHOTĚSNOSTI BLOWER-DOOR
Vzduchotěsnost

TEST VZDUCHOTĚSNOSTI BLOWER-DOOR

Měření Blower-Door by mělo být prováděno u všech budov, protože podává důležité poznatky o kvalitě stavby. U dobře izolovaných domů je až 60 % energie ztraceno díky spárám a štěrbinám v obálce budovy. Vedle chladu a horka těmito tzv. úniky proniká i hluk. Navíc je pociťován velmi nepříjemný průvan. Tyto nežádoucí otvory ve vnějším plášti vedou také ke tvorbě plísní a poškození stavby. Některé úřady dotující obytné stavby toto měření dokonce předepisují.

Existují dva body měření

  • Konečné měření (stav užívání)
  • Měření při fázích stavby

Prověření těsnosti budov je prováděno tzv. „postupem měření Blower-Door“. Pokud se toto měření provede v průběhu stavby včas, mohou být tímto zjištěny eventuální netěsnosti a mohou být bez velkých nákladů odstraněny. Po odstranění všech nedostatků a finalizaci stavby nastává konečné měření ve stavu užívání. Pro předložení u dotačních úřadů nebo úřadů je většinou vyžadováno konečné měření.

To probíhá takto:

Při měření Blower-Door je zjišťováno, jak často se objem vzduchu budovy vyměňuje při určitém rozdílu tlaku s ohledem na vnější vzduch za hodinu.

Pro vyvinutí tohoto rozdílového tlaku je do otevřeného okna nebo vnějších dveří umístěn teleskopický rám, který je potažen fólií.

V otvoru fólie se nachází ventilátor. Počet otáček ventilátoru je upraven tak, aby se nastavil definovaný tlak mezi vnějším a vnitřním prostorem. Aby se tento tlak udržel, musí ventilátor dopravovat tak vysoký objemový proud vzduchu, jaký odchází úniky budovy.

Zatímco je vyvíjen tento rozdílový tlak (podtlak v budově), mohou být lehce nalezena místa úniků v obálce budovy. Netěsnosti lze rozpoznat i pouhou rukou. Táhne takříkajíc ze všech štěrbin. Další pomocné prostředky pro určení míst úniků jsou vyvíječ kouře (v přetlaku), měřič rychlosti vzduchu a termografie.

Pro stupeň vzduchotěsnosti, hodnotu n50, platí předepsané závazné mezní hodnoty, které musí být dodržovány. Jako naměřená hodnota je v protokolu zapsána středová hodnota.

FAKTA A HODNOTY

Postup měření Blower-Door je normovaný proces pro přezkoušení vzduchotěsnosti obálky budovy. Hodnota n50 (koeficient výměny vzduchu) udává, jak často se vzduch v měřené budově mění v rámci hodiny. Mezní hodnoty jsou upravovány v národních normách nebo požadavcích pro dotaci obytné stavby, mohou být ale také předepsány plánovačem. Měřeny mohou být jak byty, tak také celé budovy.
Pro budovy bez mechanické ventilace (pomocí větrání okny) je zpravidla hodnota n50 stanovena pod 3,0 1/h, u ventilace obytných prostor pod 1,5 1/h. Pro pasivní domy je koeficient výměny vzduchu požadován pod 0,6 1/h. Tyto hodnoty jsou převzaty z OIB směrnice 6, příp. z DIN 4108-7. Informujte se prosím bezpodmínečně o mezních hodnotách, které předepisuje Váš dotační úřad pro obytné stavby.

OBÁLKA BUDOVY 1

OBÁLKA BUDOVY

DOBRÉ DŮVODY PRO VZDUCHOTĚSNOU STAVBU 1

DOBRÉ DŮVODY PRO VZDUCHOTĚSNOU STAVBU

Difúze - Konvekce 1

Difúze - Konvekce