Artykuł zapisany
Wystąpił błąd Spróbuj ponownie później
Do przeglądu

ISOCELL - Włókna celulozowe

ISOCELL - Włókna celulozowe
Izolacja celulozowa – wdmuchiwany materiał izolacyjny z papieru gazetowego Izolacja celulozowa ISOCELL jest izolacją cieplną z włókien celulozowych, która jest produkowana z papieru gazetowego w dopracowanej technologii recyclingowej. Zatem materiałem źródłowym dla izolacji cieplnej ISOCELL jest drewno, którego doskonałe właściwości docenia się już od tysięcy lat. ISOCELL wytwarzany jest w Austrii, na najnowocześniejszych instalacjach produkcyjnych w Europie. Dostarczony i posortowany papier gazetowy zostaje zgrubnie poddany rozwłóknieniu, zmieszany z solami mineralnymi i zmielony w młynie. Otrzymane w ten sposób drobiny są ognioodporne. Są one odporne na rozkład i atak robactwa i grzybów pleśniowych. Produkcja poddana jest monitorowaniu wewnętrznemu oraz przez niezależne instytuty certyfikacyjne w Niemczech, Austrii i w Europie na podstawie dopuszczeń technicznych zawierających surowe kryteria jakościowe. Drobiny o długim włóknie przekonują do siebie dzięki nadzwyczaj niskiemu współczynnikowi przewodności cieplnej i bezpieczeństwo przed osiadaniem, nawet przy zwiększonej grubości warstwy izolacyjnej. ISOCELL nie jest toksyczny, nie zawiera jakichkolwiek wątpliwych materiałów lub dodatków oraz daje poczucie przytulności i ciepła. Nie działa agresywnie lub drażniąco na skórę i jest więc postrzegany jako przyjemny i przyjazny materiał izolacyjny. Licencjonowane firmy montujące izolację ISOCELL wprowadzają do pustych przestrzeni do zaizolowania włókna celulozowe za pomocą specjalnych wdmuchiwarek. Włókna celulozowe zbijają się w konstrukcji i tworzą jedną wielką, bezstykową i odporną na osiadanie matę izolacyjną.

Przeznaczenie

  • Środek izolacyjny w postaci celulozy znajduje zastosowanie w budowie nowych obiektów oraz rewitalizacji jako wdmuchiwany materiał izolacyjny w obszarze dachu, ścian, stropów i posadzek.

Zalety

  • Optymalne parametry izolacyjne
  • Doskonała ochrona przed upałem
  • Optymalne tłumienie hałasu
  • Wysoki poziom ochrony przeciwpożarowej
  • Reguluje poziom wilgoci
  • Brak ścinek i szczelin
  • Szybki i czysty
  • Skuteczna ochrona środowiska i klimatu

Dane produktu

ISOCELL to naturalna izolacja cieplna z włókien celulozowych, powstałych drogą recyklingu w czystego, segregowanego papieru z gazet codziennych. Papier taki, po zgrubnym rozwłóknieniu, wymieszaniu z solami mineralnymi i zmieleniu w młynku powoduje, że celuloza Isocell jest odporna na gnicie i niepalna. Produkcja odbywa się w warunkach zachowania najsurowszych kryteriów jakościowych, we własnych zakładach produkcyjnych w Austrii, Belgii, Francji, Niemcy i Szwecji. Celuloza ISOCELL umożliwia swobodną dyfuzję i reguluje wilgoć. Dobre właściwości izolacyjne chronią nie tylko przez mrozem zimą, lecz przez upałem latem. Ogólne naturalne właściwości włókien celulozowych w połączeniu z systemem nadmuchu spełniają nawet najwyższe wymagania dotyczące klimatu w pomieszczeniach mieszkalnych i oszczędności energii.
Ocena Techniczna
ETA - 04 / 0080
Współczynnik przewodzenia ciepła
Austria / EU: 0,038 W / m*K, Niemcy: 0,039 W / m*K
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła
0,037 W / m*K
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej
μ = 3
Ciepło właściwe
2,11 kJ / kg K
Opór przepływu
r = 8,1 kPa. s / m² przy 30 kg / m³
Opór przepływu
EN 29053, method A
Reakcja na ogień
Austria / EU: ≥100 mm / B-s2, d0, Niemcy: B 2 - DIN 4102
Klasa reakcji na ogień
EN 13501-1
Kod odpadów
Austria: ASN 18407, ASN 91101, CEE: 17 06 04, 17 09 04, 20 03 01
Postępowanie z odpadami
Materiał może zostać zwrócony do producenta pod warunkiem, że nie jest on zanieczyszczony przez substancje obce. Spalanie w spalarni śmieci jako monocharge lub razem z innymi odpadami osiedlowymi