Položka označená
Vyskytla sa chyba Skúste to ešte raz neskôr

OMEGA G50 Fasádna fólia

OMEGA G50 Fasádna fólia
Je priedušná fólia , odolná voči UV- žiareniu určená k obkladaniu stien na zozadu odvetrané fasády. Fasádna fólia má mimoriadnu odolnosť voči poveternostným podmienkam a je stabilne odolná voči UV- žiareniu. Špeciálny povrchový povlak umožňuje použitie na fasádnych konštrukciách na polotransparentných a čiastočne otvorených fasádach napr. z dreva, kovu alebo skla.
  • TRIEDA HORĽAVOSTI EN 13501-1: B-s1,d0
  • Vysoko kvalitná vrstva TPU

Dostupné v nasledujúcich rozmeroch

Číslo výrobku Typ Šírka role Dĺžka role Rolí / Paleta Celková výmera Zoznam obľúbených
2OMFAS1 SK DUO 1.5 m 50 m 30 Rol 2250 m²
2OMFAS2 Standard 3 m 50 m 20 Rol 3000 m²

Údaje o výrobku

Oblast použitía

  • Pod fasádou so širokými škárami až do 50 mm

Prednosti

  • Odolná proti dažďu
  • Proti vetru
  • UV-stabilná
  • Difúzne otvorená
  • Dá sa ľahko strihať
  • Neoslňujúca
Je difúzne otvorená fasádna fólia odolná proti UV žiareniu s dvoma striedavo aplikovanými akrylátovými pásmi*. Fólia je neobmedzene odolná proti poveternostným vplyvom a trvalo stabilizovaná proti UV žiareniu. Špeciálna povrchová úprava umožňuje použitie na fasádnych konštrukciách za polopriehľadnými a čiastočne otvorenými fasádami, napr. z dreva, ťahokovu alebo skla. V záujme ochrany fasádnej fólie pred mechanickým poškodením treba dbať na to, aby bol podiel otvorov vo fasáde obmedzený na < 50 % alebo aby mala škára maximálny otvor 50 mm. **Pri lepení spojov a presahov odolných proti vetru pomocou vybavenia SK DUO alebo fasádnej pásky OMEGA UVKB (lepenie zvislých spojov) je podiel otvorov vo fasáde obmedzený na < 50 %. Väčšie vzdialenosti škár vyžadujú schválenie ISOCELL pre daný objekt. *Len pri vyhotovení SK-DUO **Len pri štandardnom vyhotovení
Zloženie
PES rúno s jednostrannou vrstvou TPU, dvomi striedavo nanesenými akrylátovými lepiacimi pásmi
Hrúbka
0.35 mm
Hrúbka
EN 1849-2
Farba
Čierna
Plošná hmotnosť
225 g/m²
Plošná hmotnosť
EN 1849-2

Spracovateľské smernice

Instructions