Označená položka
Došlo k chybě Zkuste to znovu později
K přehledu

OMEGA G50 fasádní fólie

OMEGA G50 fasádní fólie
Difúzně otevřená, odolná proti UV záření fasádní fólie pro venkovní odvětrané fasády ze dřeva, tahokovu nebo skla. Fólie je neomezeně odolná vůči povětrnostním vlivům a trvale stabilní vůči UV záření. Aby fólie byla chráněna před mechanickým poškozením, mělo by se dbát na to, aby otevřená část fasády byla menší než < 50 % plochy, resp. maximální šířka spár by neměla přesáhnout rozměr 50 mm. Větší vzdálenosti spár podléhají schválení firmou Isocell pro daný objekt.
  • Třída hořlavost EN 13501-1: B-s1,d0
  • Vysoce kvalitní vrstva TPU

Dostupné v následujících rozmìrech

Číslo položky Typ Šířka role Délka role Rolí / Paleta Plocha Seznam oblíbených
2OMFAS1 SK DUO 1.5 m 50 m 30 Rol 2250 m²
2OMFAS2 Standard 3 m 50 m 20 Rol 3000 m²

Oblast použití

  • Trvanlivost pod fasádou se spárami až do šířky 50 mm

Výhody

  • Odolná proti dešti
  • Proti vĕtru
  • UV-stabilní
  • Difuznĕ otevřená
  • Dá se lehce zpracovávat
  • Neoslňuje

Výrobní parametry

Je difuzně otevřená fasádní membrána odolná proti UV záření se dvěma střídavě nanášenými akrylátovými pásy*. Fólie je trvale odolná proti povětrnostním vlivům a trvale stabilizovaná proti UV záření. Speciální povrchová úprava umožňuje použití ve fasádních konstrukcích za poloprůhlednými a částečně otevřenými fasádami, např. ze dřeva, expandovaného kovu nebo skla. Pro ochranu fasádní membrány před mechanickým poškozením je třeba dbát na to, aby byl podíl otvorů ve fasádě omezen na < 50 % resp. aby byl maximální otvor ve spáře 50 mm. **Při lepení spojů a přesahů odolných proti větru pomocí vybavení SK DUO resp. fasádní pásky OMEGA UVKB (lepení svislých spojů) je podíl otvorů ve fasádě omezen na <50 %. Vitší vzdálenosti spár podléhají schválení ISOCELL pro daný objekt. *Pouze pro verzi SK-DUO **Pouze pro standardní verzi
Složení
Rouno z PES s jednostranným potahem z TPU, dva střídavě umístěné pásy s akrylátovým lepidlem
Tloušť ka
0.35 mm
Tloušť ka
EN 1849-2
Barva
Černá
Plošná hmotnost
225 g/m²
Plošná hmotnost
EN 1849-2
Hodnota sd
0.18 m
Hodnota sd
± 0,03 m
Hodnota sd - Standardí
EN ISO 12572
Tepelná odolnost
-30 °C
Tepelná odolnost
80 °C
Tepelná odolnost
EN 13859-2
UV-stabilita
Trvanlivá
Vodní sloupec
W1
Vodní sloupec
EN 1928
Možnost roztažení - podélně
25 %
Možnost roztažení - příčný
30 %
Možnost roztažení
EN 12311-1
Pevnost v tahu - podélně
400 N/50 mm
Pevnost v tahu - příčný
370 N/50 mm
Pevnost v tahu
EN 12311-1
Odolnost proti roztržení - podélně
150 N
Odolnost proti roztržení - příčný
160 N
Odolnost proti roztržení
EN 12310-1
Dlouhodobé chování
Dlouhodobá trvanlivost pod fasádou s podélnými, stínovými spárami do 50 mm
Dlouhodobé chování
EN 1296 / EN 1297
Zvětrávání
12 měsíců
Třída hořlavosti
B-s1, d0
Třída hořlavosti
EN 13501-1

Směrnice pro zpracování

POKYNY PRO PROJEKTOVANI

Podklad pro pokládání musí být suchý a čistý, je potřeba odstranit veškeré ostré hrany. Rastr fasády ze dřeva nebo kovu by měl být vhodný pro pracovní šířku OMEGA Fasádní fólie. Musí být započítána hrana o rozměru min. 10 cm. Pro upevnění OMEGA Fasádní fólie (mechanicky nebo lepením) musí mít dosedací plocha pro zafixování fólie min. 5 cm. Lepící hmota přejímá funkci izolace nikoliv silového spoje. OMEGA Fasádní fólie je následně nutné mechanicky upevnit. Mezi fasádní fólií a odkrytým dřevěným bedněním je třeba zavést odvětrání!
POKYNY PRO PROJEKTOVANI

(1) ROZMĚR ROLÍ

Zkrácení standardních rolí je možné pomocí kotoučové nebo pásové pily. Místo řezu je vždy potřeba překrýt.
(1) ROZMĚR ROLÍ

(2)SKLADOVÁNÍ

OMEGA Fasádní fólii skladujte vleže a zpracovávejte pouze s čistýma rukama a nářadím. Dbejte na to, aby nevznikaly ohyby a fólie se nemačkala.
(2)SKLADOVÁNÍ

(3) & (4) POKLÁDÁNÍ

Odrolujte OMEGA Fasádní fólii vertikálně shora dolů (nebo horizontálně zleva doprava). Jednu stranu dočasně upevněte tak, aby byla v rovné poloze a následně fólii položte tak, aby byla napnutá. Připevněte OMEGA Fasádní fólii mechanicky pomocí sešívacích svorek na nosnou konstrukci. Zafixujte všechny volné přesahy, rohy a hrany.
(3) & (4) POKLÁDÁNÍ

(5) TECHNIKA LEPENÍ

Větruodolné lepení spojů a přesahů OMEGA Fasádní fólie musí být provedeno pomocí AIRSTOP FROZEN, lepidla OMEGA N55 nebo OMEGA UVKB fasádní pásky (vertikální lepený nárazový spoj) následuje. Při použití SK DUO se lepení v přesahech provádí pomocí nalepených akrylátových lepicích pásků.
Lepící hmotu v nádobě dobře protřepat a přelít do umělohmotné aplikační láhve, která je součástí balení. Lepící hmotu nanést pomocí štětce v oblasti přesahů fasádní fólie a následně přitisknout pomocí čistého hadru. Z optických důvodů dodržovat vzdálenost od okraje 10 mm. Pozor: Lepidlo nenechat odvětrat! (tzv. lepení na mokro).
(5) TECHNIKA LEPENÍ

(6) SPOJE

Spoje na zdivo nebo plech je nutné provést pomocí AIRSTOP FROZEN. Zpracovávané materiály musí být čisté a odmaštěné, podklad musí být suchý a savý. Extrémně savé podklady musí bít předem ošetřeny Primerem. Natlačte OMEGA Fasádní fólii silou na nanesenou těsnící hmotu. Spoje na plech, beton, umělou hmotu a dřevo mohou být provedeny také pomocí OMEGA N55 Lepící hmoty. Nanést OMEGA N55 štětcem na podklad, nechat odvětrat a pak nalepit technikou na mokro za pomoci další vrstvy OMEGA N55. Omega Fasádní fólii dobře natisknout na podlkad. (V závislosti na druhu podkladu mohou být spoje lepeny OMEGA N55 prováděny i v jednom pracovním kroku s mokrým lepením. Zpravidla doporučujeme provést zkušební lepení.
(6) SPOJE

(7) SPOJE - OKNA

OMEGA Fasádní fólie může být připevněna na okno ze dřeva, umělé hmoty nebo kovu pomocív AIRSTOP FROZEN, lepící hmoty OMEGA N55 nebo fasádní pásky OMEGA UVKB. Viz bod Spoje.
(7) SPOJE - OKNA

OPRAVY

Poškozená místa mohou být zalepena pomocí techniky lepení na mokro za použití kusu fasádní fólie a OMEGA N55 lepící hmoty.
OPRAVY