Označená položka
Došlo k chybě Zkuste to znovu později
K přehledu

BUTYL pružná páska

BUTYL  pružná páska
Pro bezproblémové, odolné utěsnení průchodů montovaných stavebních konstrukcí např. krokví, komínu, potrubí, elektroinstalace nebo potrubí pro odvádění par.

Roztažitelnost: 300 %
Tloušťka: 2 mm
Teplota zpracování: od +5 °C
  • Ideální pro dodatečné utěsnění
  • V PŘÍPADĚ SANACE

Dostupné v následujících rozmìrech

Číslo položky Šířka role Délka role Obsah kartonu Rolí / Paleta Seznam oblíbených
3DEHNFL 50 mm 10 m 6 Rol 6 Rol
3DEHN8 80 mm 10 m 4 Rol 4 Rol
3DEHN1 100 mm 10 m 4 Rol 4 Rol

Oblast použití

  • Na bezproblémové utěsnění prostupu jako: latí, větracích otvorů, elektrických potrubí

Výhody

  • Vysoká pružnost
  • Páska na všechny prostupy

Výrobní parametry

Aby parotěsné a parobrzdné fólie i jiné stavební materiály mohli převzat v budovách vzduchotěsnou úlohu musíjí být i použité fólie a deskové stavební materiály trvale utĕsnĕny v oblastech překrytí, spár a průchodů. BUTYL Pružná páska - Dehnflex se používá speciálně k utěsnění průchodů v oblastech protivětrných a střešních fólií, parotěsných fólií i OSB desek. Díky vysoké pružnosti pásky se lepicí páska může jednoduše vést okolo utěsněného prostupu a čistě přilepit. Vysoký účinek lepicí pásky umožňuje provedení lepicích prác na různých podkladech bez použití základového nátěru.
Složení
jednostranně lepicí, pružná butylkaučuková páska
Tloušť ka
2 mm
Barva
Světle šedá
Tepelná odolnost
-40 °C
Tepelná odolnost
100 °C
Teplota zpracovávaní
5 °C
Teplota zpracovávaní
40 °C
Schopnost roztažení
300 %
Skladovatelnost
2 roky; v suchu a chladu

Směrnice pro zpracování

INFO

Zpracovávané materiály musí být bez prachu a mastnoty, podklady musí být suché a nosné.
Čím vĕtší tlak se používá při lepení, tím lépe lepí tĕsnící pásky.
BUTYL Pružná páska - Dehnflex převezme při lepení funkci tĕsnĕní nikoli funkci sílového spojení . Nejlepší lepicí vlastnost k podkladům dosáhnete ve spojení spoužitím nátěru BUBI LF Adhezní základní nátĕr nebo UNI Primer.
INFO

( ! )

Butylové a bitumenové pásky mají vysokou vlastní hmotnost. Při montáži v přečnívajících částech, jako jsou např. střechy, výčnělky, v prostoru podhledů v místech, kde gravitační síla působí přímo na pásku, je nutné provedení mechanického zařízení.
( ! )

Kabelová průchodka

Kabelová průchodka

Hadicová průchodka

Hadicová průchodka

Trubková průchodka

Trubková průchodka