Header DAR PRIRODY
Celulóza

DAR PRIRODY

Celulóza - přírodní výro- bek. Je hlavní součástí rostlin a stromů a slouží ke stabilizaci buněč- ných stěn. Celulóza je nejčastěji se vyskytující organickou sloučeninou. Bez celulózy by nebyly stromy. Bez stromů by nebyl papír. Bez papíru by nebyla přírodní tepelná izolace.

Isocell je přirozená tepelná izolace z celulózových vláken, která vzniká recyklací čistého, jednodruhového novinového papíru. Díky metodě, kdy se papír nahrubo roztřepí, smísí s minerálními solemi a semele v mlýnu, je celulóza Isocell odolná proti hnilobě a požáru. Výroba probíhá za dodržování nejpřísnějších kritérií kvality ve vlastních výrobních závodech v Rakousku, Belgii, Francii a Švédsku.

PŘÍRODNÍ ZAMĚŘENÍ NA ŘEŠENÍ

Izolace stěny

Již odedávna se celulózová izolace používá u dřevěných staveb k izolaci dřevěných hrázděných stěn. Kromě hospodárnosti a vynikajících zvukově izolačních hodnot se celulóza Isocell vyznačuje i přizpůsobivostí nepravidelným povrchům. U vnitřních izolací je naopak jedinečná její vysoká kapilární vodivost, ať už při nástřiku v podobě nanášeného vnitřního izolačního systému Renocell nebo v konstrukcích na dřevěném podložení, které se oplášťují deskovými materiály.

Izolace šikmé střechy

Půdní vestavby se izolují zpravidla zevnitř. Při rekonstrukcích zabydlených půdních prostor lze izolační hmotu aplikovat zvenku přes obložení střechy. Izolace pro strop.

posledního podlaží

U nevyužitých půdních prostor se doporučuje jednoduché řešení prostřednictvím otevřeného foukání Isocell. Avšak také systém Woodyfix nabízí pochozí řešení bez tepelných mostů. Kleštinové stropy a podlahy se izolují jak pomocí foukání, tak i prostřednictvím otevřeného foukání.


DAR PRIRODY 1
DAR PRIRODY 2