Označená položka
Došlo k chybě Zkuste to znovu později
K přehledu

AIRSTOP SPRINT tĕsnící tmel

AIRSTOP SPRINT tĕsnící tmel
LOGICO_FR_Innenraumemission_A+ LOGICO_EC1plus
Rychle schnoucí, speciální lepící tmel bez zápachu k trvalému elastickému utěsnění spár, spojů stavebních dílů a styčných překrytí parotěsných fólií v suché výstavbě a např. při montáži oken či dveří.

Teplota zpracování: od -5° C

Dostupné v následujících rozmìrech

Číslo položky Obsah - ml Obsah kartonu Rolí / Paleta Seznam oblíbených
3SPRINT310 310 ml 20 Stk 60 Rol
3SPRINT600 600 ml 20 Stk 40 Rol

Oblast použití

 • K utěsnění v oblasti překryvů, spár a spojů u fólií a desek

Výhody

 • Vysoká počáteční přilnavost čerstvě slepených fólií
 • Vysoká přilnavost tmelu k nejrůznĕjším stavebním
 • Materiálům (dřevu, kameni, betónu, omítce, různým
 • Kovům
 • Odolný proti zmrznutí až do –30°C, je zpracovatelný až
 • Do teplot –5°C
 • Základní nátěr není nutný
 • Díky samolepící vlastnosti lze neslepená místa ve spojení
 • Opět slepit
 • Rychlá pevnost funkce fólií
 • Možné zpracování bez přítlačné laťky
 • Nekape

Výrobní parametry

K zaručení vzducho- a větrotěsnosti budov musejí být i použité fólie i jiné stavební materiály v oblasti překrývání, spár, spojů a přechodů trvale utĕsnĕny. AIRSTOP SPRINT je lepící a těsnicí tmel vhodný k trvalému elastickému utěsnění spár, k lepení napojených fólií, k slepení stavebních dílů v místech překrývání u všech typů staveb (vyjímkou jsou bazény).
Složení
modifikovaný akrylátový-disperzní polymer
Vlastnosti filmu
trvale pružný, samolepící
Barva
Béžová
Hustota - g/cm³
1.17 g/cm³
Tepelná odolnost
-30 °C
Tepelná odolnost
60 °C
Teplota zpracovávaní
-5 °C
Teplota zpracovávaní
35 °C
Doba vytuhnutí
2 dny (podle savosti materiálů)
Skladnost
+15°C - +25°C
Skladovatelnost
12 mĕsíce, v neotevřeném stavu, v suchu bez sluneč, záření

Směrnice pro zpracování

POPIS

Trvale pružná, samolepící disperze akrylátového polymeru.
POPIS

LEPÍCÍ SÍLA

AIRSTOP SPRINT Těsnící tmel přejímá funkci těsnění, nikoli silového spoje. Parobrzdné a jiné fólie musí být vždy mechanicky připevněny pomocí sponek, latí, ap.
LEPÍCÍ SÍLA

TECHNIKA LEPENÍ

Naneste na suchý, čistý a odmaštěný podklad parotěsné/parobrzdné fólie nebo jiného stavebního materiálu. Tloušťka vrstvy závisí na míře nerovnosti povrchu (4 - 8 mm). Následně je fólie vedena odvíječem a zafixována mírným přitisknutím k povrchu (nevyvíjet příliš velký tlak, musí být zachována tloušťka > 1 mm). Lepidlo před zaschnutím nezatěžovat tahem.
Podklad musí být dostatečně savý, aby těsnící tmel mohl dostatečně ztvrdnout a byla tak zajištěna jeho funkčnost. Pokud podklad vykazuje před nanášením zvýšenou vlhkost, doporučuje se ho připravit na nános pomocí zvýšené teploty nebo vysušením plochy, která má být lepena. Při práci v interiéru zajistit dostatečné větrání, aby zvýšená tvorba kondenzátu nebránila tmelu v tvrdnutí.
Při lepení na nesavých površích jako jsou beton, plech, kachličky nebo materiály se zvýšenou vlhkostí je nutné použít tzv. kontaktní způsob lepení. Při tomto způsobu lepení se nejdříve tmel nanese na stavební materiál (podklad) i fólii. Po potřebném zaschnutí (16-20 hodin) je fólie přilepena kontaktním způsobem lepení. Upozorňujeme, že při použití difúzně otevřených fólií musí podklad taktéž splňovat předem dané parametry.
Díky samolepící vlastnosti a pružnosti lepidla je možné znovu slepit uvolněné spoje. Při používání lepidla v exteriéru musí být lepené místo ochráněno před intenzivní vlhkostí např. skrze silný déšť. Také je potřeba zabránit trvale zvýšené vlhkosti vzduchu jako např. v plaveckém bazénu a jiných oblastech se zvýšenou vlhkostí. Musí být vyloučeno i delší působení vlhkosti na již ztvrdlý tmel. Pokud možno suché a čisté povrchy jsou předpokladem pro optimální lepení.

ODSTRANĚNÍ TĚSNÍCÍHO TMELU

Není-li tmel zaschlý: vyčistit vodou. Zaschlý tmel: položit na postižené místo hadr namočený v ředidle a nechat působit. Poté setřít zbytky těsnícího tmelu.

LIKVIDACE

Nesmí být likvidováno s běžným směsným odpadem. Nesmí uniknout do kanalizace.