Označená položka
Došlo k chybě Zkuste to znovu později
K přehledu

OMEGA G20 fasádní fólie

OMEGA G20 fasádní fólie
Fasádní fólie odolná proti UV-záření pro otevřené spáry až do 20 mm v obložení.
  • Třída hořlavosti EN 13501-1: B-s1,d0
  • VYSOCE KVALITNÍ TPU ZÁTĚR

Dostupné v následujících rozmìrech

Číslo položky Typ Šířka role Délka role Rolí / Paleta Plocha Seznam oblíbených
2OMFA1 Standard 1.5 m 50 m 30 Rol 2250 m²
2OMFA2 Standard 3 m 50 m 20 Rol 3000 m²
2OMFASK SK DUO 1.5 m 50 m 30 Rol 2250 m²

Oblast použití

  • Pro fasádní konstrukce s stínovými spárami, max. do 20 mm

Výhody

  • Odolná proti dešti
  • Proti vĕtru
  • UV-stabilní
  • Difuznĕ otevřená
  • Dá se lehce zpracovávat
  • Neoslňuje

Výrobní parametry

Je difuznĕ otevřená, UV stabilní, fasádní fólie, která je vhodná k použití pro zozadu odvětrané, dřevěné fasády, s dvěmi oboustanně lepicími, akrylovými páskami. Díky speciálnímu povlaku je fólie vhodná pro fasádní konstrukce s stínovými spárami, max. do 20 mm.
Složení
Rouno z PES s jednostranným potahem z TPU, dva střídavě umístěné pásy s akrylátovým lepidlem
Tloušť ka
0.25 mm
Barva
Černá
Plošná hmotnost
185 g/m²
Hodnota sd
0.18 m
Hodnota sd
± 0,03 m
Tepelná odolnost
-30 °C
Tepelná odolnost
80 °C
UV-stabilita
Trvanlivá
Vodní sloupec
W1
Vodní sloupec
EN 1928
Možnost roztažení - podélně
20 % (±5)
Možnost roztažení - příčný
25 % (±5)
Možnost roztažení
EN 12311-1
Pevnost v tahu - podélně
350 N/50 mm
Pevnost v tahu - příčný
300 N/50 mm
Pevnost v tahu
EN 12311-1
Odolnost proti roztržení - podélně
100 N
Odolnost proti roztržení - příčný
120 N
Odolnost proti roztržení
EN 12310-1
Dlouhodobé chování
Dlouhodobá trvanlivost pod fasádou s podélnými, stínovými spárami do 20 mm
Zvětrávání
12 měsíců
Třída hořlavosti
B-s1, d0
Třída hořlavosti
EN 13501_1 / EN 11925_2

Směrnice pro zpracování

POKYNY PRO PROJEKTOVANI

Podklad pro pokládání musí být suchý a čistý, je potřeba odstranit veškeré ostré hrany. Rastr fasády ze dřeva nebo kovu by měl být vhodný pro pracovní šířku OMEGA Fasádní fólie. Musí být započítána hrana o rozměru min. 10 cm. Pro upevnění OMEGA Fasádní fólie (mechanicky nebo lepením) musí mít dosedací plocha pro zafixování fólie min. 5 cm. Lepící hmota přejímá funkci izolace nikoliv silového spoje. OMEGA Fasádní fólie je následně nutné mechanicky upevnit. Mezi fasádní fólií a odkrytým dřevěným bedněním je třeba zavést odvětrání!
POKYNY PRO PROJEKTOVANI

(1) ROZMĚR ROLÍ

Zkrácení standardních rolí je možné pomocí kotoučové nebo pásové pily. Místo řezu je vždy potřeba překrýt.
(1) ROZMĚR ROLÍ

(2)SKLADOVÁNÍ

OMEGA Fasádní fólii skladujte vleže a zpracovávejte pouze s čistýma rukama a nářadím. Dbejte na to, aby nevznikaly ohyby a fólie se nemačkala.
(2)SKLADOVÁNÍ

(3) & (4) POKLÁDÁNÍ

Odrolujte OMEGA Fasádní fólii vertikálně shora dolů (nebo horizontálně zleva doprava). Jednu stranu dočasně upevněte tak, aby byla v rovné poloze a následně fólii položte tak, aby byla napnutá. Připevněte OMEGA Fasádní fólii mechanicky pomocí sešívacích svorek na nosnou konstrukci. Zafixujte všechny volné přesahy, rohy a hrany.
(3) & (4) POKLÁDÁNÍ

(5) TECHNIKA LEPENÍ

Větruodolné lepení spojů a přesahů OMEGA Fasádní fólie musí být provedeno pomocí AIRSTOP FROZEN, lepidla OMEGA N55 nebo OMEGA UVKB fasádní pásky (vertikální lepený nárazový spoj) následuje. Při použití SK DUO se lepení v přesahech provádí pomocí nalepených akrylátových lepicích pásků.
Lepící hmotu v nádobě dobře protřepat a přelít do umělohmotné aplikační láhve, která je součástí balení. Lepící hmotu nanést pomocí štětce v oblasti přesahů fasádní fólie a následně přitisknout pomocí čistého hadru. Z optických důvodů dodržovat vzdálenost od okraje 10 mm. Pozor: Lepidlo nenechat odvětrat! (tzv. lepení na mokro).
(5) TECHNIKA LEPENÍ

(6) SPOJE

Spoje na zdivo nebo plech je nutné provést pomocí AIRSTOP FROZEN. Zpracovávané materiály musí být čisté a odmaštěné, podklad musí být suchý a savý. Extrémně savé podklady musí bít předem ošetřeny Primerem. Natlačte OMEGA Fasádní fólii silou na nanesenou těsnící hmotu. Spoje na plech, beton, umělou hmotu a dřevo mohou být provedeny také pomocí OMEGA N55 Lepící hmoty. Nanést OMEGA N55 štětcem na podklad, nechat odvětrat a pak nalepit technikou na mokro za pomoci další vrstvy OMEGA N55. Omega Fasádní fólii dobře natisknout na podlkad. (V závislosti na druhu podkladu mohou být spoje lepeny OMEGA N55 prováděny i v jednom pracovním kroku s mokrým lepením. Zpravidla doporučujeme provést zkušební lepení.
(6) SPOJE

(7) SPOJE - OKNA

OMEGA Fasádní fólie může být připevněna na okno ze dřeva, umělé hmoty nebo kovu pomocív AIRSTOP FROZEN, lepící hmoty OMEGA N55 nebo fasádní pásky OMEGA UVKB. Viz bod Spoje.
(7) SPOJE - OKNA

OPRAVY

Poškozená místa mohou být zalepena pomocí techniky lepení na mokro za použití kusu fasádní fólie a OMEGA N55 lepící hmoty.
OPRAVY