Označená položka
Došlo k chybě Zkuste to znovu později
K přehledu

OMEGA LIQUID těsnící nátěr

OMEGA LIQUID těsnící nátěr
Roztíratelná těsnící hmota pro vnitřní i venkovní použití. Nátěr je vyroben na polyakrylátové vodní bázi a používá se na bezespárové utěsnění v kritických místech ostění oken, jako vodotěsná vrstva pod parapety, při přechodech v oblasti soklu proti zatékání dešťové vody; je vhodný pro dočasné utěsnění masivních dřevěných elementů v oblasti stavebních otvorů a paty z vnější strany. Není vhodný pro stavební části, které nejsou zatížené tlakovou vodou (např. sklepy). OMEGA LIQUID těsnící nátěr je možné aplikovat na různé podklady jako dřevo, beton, pórobeton, železo, polyester, sádrové stavební materiály, pěnové desky (EPS, XPS, PUR).
Spotřeba: 0,5 kg / m² při hladkém povrchu
Teplota zpracování: od +5 °C

Dostupné v následujících rozmìrech

Číslo položky Obsah - kg Rolí / Paleta Seznam oblíbených
3ISOL 7 kg 85 Rol

Oblast použití

 • 2. drenážní vrstva pod parapetem
 • Různé kombinace materiálů
 • Elementy z masivního dřeva
 • Oblast vnějších stěn
 • Prostupy

Výhody

 • Trvale elastický
 • Jednosložková
 • Bez rozpouštědel
 • Vodotěsný
 • Hladké a bezespárové utěsnení
 • Přilnavost, skoro na všechny podklady
 • Přelepitelný a přetíratelný
 • Odolný teplotám do 80° C

Výrobní parametry

OMEGA LIQUID těsnící nátěr je roztíratelná těsnící hmota pro venkovní použití. Nátěr je vyroben na polyakrylátové vodní bázi a používá se na bezespárové utěsnění v kritických místech ostění oken, jako vodotěsná vrstva pod parapety, při přechodech v oblasti soklu a ve venkovních prostorách proti zátoku dešťové vody; je vhodný pro dočasné utěsnění masivních dřevěných elementů v oblasti stavebních otvorů a paty z vnější strany. Není vhodný pro stavební časti, které jsou zatížené tlakovou vodou (např. sklepy). OMEGA LIQUID těsnící nátěr je možné aplikovat na různé podklady jako dřevo, beton, pórobeton, železo, polyester, sádrové stavební materiály, pěnové desky (EPS, XPS, PUR)
Složení
založená na vodní bázi polyakrylátu
Doba odvětrání
2 Hodiny
Spotřeba
1,5 kg/m² na mm tloušťky
Tloušť ka vrstvy
0,5 - 1,5 mm - Podle povrchu
Barva
Béžová
Hustota při 20 °C
1.45 g/cm³
UV-stabilita
2 měsíců
Teplota zpracovávaní
5 °C
Teplota zpracovávaní
35 °C
Difuse-vodní páry
µ 2500
Složení
pasta nanášaná ve vrstvách
Skladovatelnost
12 Měsíců v originálním balení možnost skladování, V suchu

Směrnice pro zpracování

INFO

Podklad musí být suchý, bez námrazy, nosný, zbavený prachu, mastnoty, špíny, oleje a zbavený materiálů zabraňujících přilepení. OMEGA LIQUID Těsnicí nátěr nanášíme válečkem nebo štětcem v rovnoměrné tloušce. Pro přemostění trhlin a spár > 3 mm a při očekávaném pohybu budovy se musí použít OMEGA LIQUID pruh z ronua. K tomu je třeba nanést nejprve tenký nátěr, přiložit pruh z rouna a ještě jednou přetřít OMEGA LIQUID Těsnicí nátěr. OMEGA LIQUID pruh z rouna se vyznačuje především stálostí rozměrů a pevností za mokra. Trhliny a spáry (1)
Podklad musí být hladký, čistý a bez prachu. Sklon povrchu by měl být minimálně 5°. V oblasti podhledů musí být zachována rezerva pro parapet.
INFO

(2)

OMEGA LIQUID Těsnící nátěr se nanáší štětcem. Natřeno musí být vše od okenního rámu, přes pěnou utěsněnou spáru až ke zdi. Na bočních částech musí být OMEGA LIQUID Těsnící nátěr proveden i přes podhledy směrem nahoru.
(2)

(3)

OMEGA LIQUID Pruh z rouna je pokládána přes všechny rohy a spoje a zatlačena do těsnícího nátěru. Spáry utěsněné pěnou musí být kompletně překryty pruhem pásky, minimálně 1 cm pásky by měl přiléhat na okenní rám a stěnu.
(3)

(4)

Po zaschnutí těsnícího nátěru je proveden nános druhé vrstvy. Je třeba dbát na to, aby byla OMEGA LIQUID Pruh z rouna přetřena po celém povrchu. Po zaschnutí může být namontován parapet. Lepící maltu (C2, S1) je možné aplikovat přímo na suchou vrstvu nátěru. Připevnění parapetu musí být provedeno tak, aby voda mohla odtékat i přes spodní drenážní vrstvu.
(4)